Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stijgende%20bouwkosten.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stijgende%20bouwkosten.jpg
Nieuws
7 juni 2022
Intentieverklaring getekend tegen stijgende bouwkosten
Op 31 mei jl. hebben minister de Jonge en minister Harbers samen met een groot aantal ketenpartners de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend.

De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie heeft zwaarwegende gevolgen voor de bouwsector. Door  de stijgende materiaalkosten en de moeilijke verkrijgbaarheid worden projecten steeds duurder. Om ervoor te zorgen dat er doorgebouwd kan worden hebben minister De Jonge (VRO)- en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) samen met een groot aantal ketenpartners op 31 mei jl. de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend.

Minister De Jonge: “Het is van groot belang dat vandaag de intentieverklaring wordt getekend. We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

De uitgangspunten van de verklaring zijn:
  • Financiële risico’s worden niet eenzijdig bij één partij in de keten neergelegd.
  • Opdrachtgevers- en opdrachtnemers houden in goed onderling overleg rekening met elkaars belangen, ook richting onderaannemers. Zo komen afspraken tot stand over hoe om te gaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten.
  • Partijen komen in goed onderling overleg tot afspraken over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen.
  • Partijen zetten zich in onderling vertrouwen gezamenlijk in voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Ondersteunende partijen
Aedes, IPO Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLIngenieurs, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM Nederlandse Vereniging van, Projectontwikkeling Maatschappijen, NVTB Nederlandse Vereniging, Toeleverende Bouwmaterialenindustrie , Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, TKI Urban Energy, TNO, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Unie van Waterschappen.


Tags