Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 november 2012
Inventarisatie knelpunten Omgevingswet
Minister Schultz heeft vijf commissies benoemd om haar te adviseren bij het formuleren van de nieuwe Omgevingswet.
Minister Schultz heeft vijf commissies benoemd om  haar te adviseren bij het formuleren van de nieuwe Omgevingswet. Iedere commissie bekijkt een  thema. Friso de Zeeuw maakt deel uit van de adviescommissie Natuur en Landelijk gebied en Nicolette Zandvliet zit in de adviescommissie Wonen & Cultuur.

De Adviesgroep Wonen & Cultuur heeft de afgelopen maanden knelpunten geïnventariseerd die worden ervaren bij de omschakeling die in de huidige markt door initiatiefnemers en gemeenten gemaakt moet worden. Er is meer behoefte aan snelle beslissingen over initiatieven vanuit de markt. Ook als zij op een tijdelijke of permanente afwijking van een bestaand planologisch kader zien. 

De Adviescommissie heeft de geïnventariseerde knelpunten onderverdeeld in drie groepen:

1. Knelpunten die op korte termijn zouden moeten worden opgelost;
2. Overige knelpunten;
3. Knelpunten die met de permanente Crisis- en herstelwet en de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur zullen worden opgelost.

Raadpleeg hier de notitie.

Tags - Bekijk verwante artikelen

Delen via Social Media