Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 december 2019
Inventarisatie pilots Wet Kwaliteitsborging
Vanaf 1 januari 2021 gaat zoals het ernaar uitziet de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw gelden.

Toetsing van bouwwerken aan de eisen van het Bouwbesluit zal vanaf dan worden gedaan door een nieuwe speler in het stelsel: de onafhankelijke kwaliteitsborger. De stelselwijziging blijft de eerste 3 jaren - wat wonen betreft - beperkt tot grondgebonden woningen, voor appartementengebouwen geldt voorlopig nog het oude regime.

Misschien ben je al op de hoogte van de nieuwe wet, omdat je een pilot met een kwaliteitsborger bent gestart. Of omdat je hebt deelgenomen aan de Workout Kwaliteitsborging van NEPROM en AEDES op 31 oktober jl. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij een mogelijke verlaging van leges ter compensatie van de kosten van de kwaliteitsborger, en bleek er behoefte te zijn om dit breder te agenderen. Van groot belang in de voorbereiding daarbij is een goede inventarisatie onder NEPROM-leden die pilots zijn gestart, welke legesverlagingen worden gehanteerd in die pilotprojecten, en wat de extra kosten van de kwaliteitsborger zijn. De resultaten van de inventarisatie zetten we in om de verlaging van leges breder te agenderen en te benutten voor lobbydoeleinden richting gemeenten. Gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Reacties ontvangen we graag vóór 10 januari via een replymail gericht aan s.voogt@neprom.nl. Alvast veel dank voor het spoedig doorgeven.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Kwaliteitsborging%20grande%20website.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Kwaliteitsborging%20grande%20website.png

Tags