Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 september 2018
Investeringen verbinden op verschillende schaalniveaus
Samen met de Vereniging Deltametropool organiseerde de NEPROM op dinsdagmiddag 4 september een bijeenkomst over de Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking. Een kort verslag.

Samen met de Vereniging Deltametropool organiseerde de NEPROM op dinsdagmiddag 4 september een bijeenkomst over de Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking. Lodewijk Lacroix van de gemeente Den Haag, Boris Hocks van Generation.Energy en Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer gaven een eerste reactie nadat Desirée Uitzetter (BPD) de NEPROM-strategie had gepresenteerd. Zij maakten duidelijk dat het verbinden van de woningbouwopgave met mobiliteit, energie en kwaliteit van de leefomgeving noodzakelijk en kansrijk is, maar dat er ook nog de nodige uitdagingen zijn.

Van diverse kanten kwam naar voren dat er tussen verschillende schaalniveaus geschakeld moet worden. Investeren in groen en water op gebiedsniveau geeft kwaliteit aan het gebied, maar krijgt meer waarde als dit deel uitmaakt van een groter netwerk. Evenzeer zijn investeringen in mobiliteit niet alleen nodig op gebiedsniveau, maar moet ook geïnvesteerd worden in het oplossen van knelpunten op aansluitende lokale, regionale en landelijke verkeersnetwerken. Ook voor de energievoorziening is schakelen op verschillende niveaus nodig, zij het op een lager niveau, tussen woning en wijk.

Zowel aan de werktafels als in de plenaire afsluitende discussie werd duidelijk de urgentie gevoeld om anders te gaan werken en verschillende schaalniveaus en uiteenlopende sectoren met elkaar te verbinden. Hoe we dat moeten doen, is nog een zoektocht die tijdens dit soort sessies steeds verder uitkristalliseert. De volgende stap is om op lokaal of regionaal met de stakeholders het gesprek te voeren om concreter te kunnen worden op de specifieke lokale omstandigheden. De NEPROM zal, waarschijnlijk deels samen met de Vereniging Deltametropool, meer van dergelijke sessies organiseren.

 

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/connect.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/connect.jpg

Tags