Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 februari 2017
Invoering Omgevingswet: financierbaarheid projecten in het geding?
Het ambtelijk concept van de Invoeringswet van de Omgevingswet lag ter inspraak. De NEPROM heeft een concept reactie gegeven.
Het ambtelijk concept van de Invoeringswet van de Omgevingswet lag ter inspraak. Gebruikelijk is dat een Invoeringswet in de inwerkingtreding van een nieuwe wet voorziet en bijvoorbeeld oude wetgeving intrekt.

De NEPROM heeft een concept reactie gegeven. Ze heeft zich daarbij beperkt tot wat nieuwe, inhoudelijke en voor de projectontwikkelingspraktijk relevante aspecten, die je niet tussen overgangsrecht verwacht.

Belangrijkste aspect is het loslaten van de toets aan (nu) het bestemmingsplan (straks het omgevingsplan). In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de toets aan (nu) het Bouwbesluit (straks het Besluit bouwwerken leefomgeving) aan de markt overgelaten. De overheid trekt zich straks mogelijk ook terug inzake de ruimtelijke toets. De NEPROM vraagt zich af hoe financiële instellingen dan comfort over het project krijgen. Ze vragen nu vaak
om een verleende of onherroepelijke vergunning.

Het Ministerie past het concept mogelijk nog aan op basis van de inspraak. Daarna gaat het naar de Raad van State voor advies.

Lees hier de brief van de NEPROM.  
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags