Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 december 2018
Jaarcongres Stedelijke Transformatie
De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om een enorme transformatie van onze steden. Een transformatie die niet alleen gaat over woningbouw.

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om een enorme transformatie van onze steden. Een transformatie die niet alleen gaat over woningbouw. Ook veranderingen in mobiliteit, duurzaamheidsvraagstukken en een veranderende arbeidsmarkt zorgen voor grote uitdagingen in de stad.

Tijdens het jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we gezamenlijk aan de slag om deze opgaven aan elkaar te verbinden. Hoe kunnen we in binnenstedelijke transformatieprojecten inspelen op deze opgaven? En andersom: hoe kan het aanpakken van deze maatschappelijke opgaven helpen bij het versnellen en verbeteren van de transformatie? Meld je nu aan!

Wat gaan we doen?
We kijken naar de opgaven bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in steden en dorpen. Welke opgaven kunnen we aan elkaar verbinden en wat betekent dat precies? U krijgt praktische voorbeelden, handvatten en mogelijkheden om verder te gaan met uw eigen transformatieproject. Hierbij komen diverse thema’s aan bod, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en mobiliteit. Daarnaast geven we u de belangrijkste lessen mee van een jaar intensief samenwerken in het programma Stedelijke Transformatie, onder andere op het gebied van aanbesteden, onrendabele toppen, parkeren, fondsvorming en andere financieringsconstructies.

Voor wie?
Voor gemeenten, marktpartijen en andere partijen die werken aan transformatieprojecten.

Aanmelden!
Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, kennisinstellingen en leden van NEPROM, Bouwend Nederland, IVBN.

Praktische informatie
Donderdag 14 februari 2019
11:00 uur - 16:45 uur
Evoluon Eindhoven: Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/congresstont.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/congresstont.jpg

Tags