Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 mei 2023
Kabinet trekt extra geld uit voor woningbouw
Het kabinet stelt ruim een half miljard beschikbaar voor nieuwbouw en flexwoningen. Met dit geld hoopt men de woningbouwproductie op gang te houden en versneld flexwoningen te realiseren.

De begroting van de Rijksoverheid is in de Voorjaarsnota 2023 bijgewerkt en de regering blikt vooruit op de begroting van de komende jaren. Extra uitgaven voor Groningen, de hersteloperatie Toeslagen en het gemeente- en provinciefonds zijn hierin opgenomen. Ook voor de vastgoedwereld is er belangrijk nieuws. 

Ruim half miljard voor nieuwbouw en flexwoningen 
In lijn met de lobby van de NEPROM en de door De Jonge eerder gedane toezeggingen, komt het kabinet met een start-bouwimpuls van minimaal 250 miljoen euro voor nieuwbouw. Daarnaast wordt 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de bouw van flexwoningen.  Het kabinet komt op de korte termijn met een brief met daarin de nadere uitwerking van de start-bouwimpuls. Zodra we meer weten over de inhoud van de regeling, zullen we de leden daar via het NEPROM-Bulletin over informeren.  

Belastingmaatregelen 
De Voorjaarsnota sorteert ook voor op de Miljoenennota (2024) en kondigt een aantal fiscale maatregelen aan. Zo wordt ingegaan op het wetsvoorstel met betrekking tot vastgoedaandelen-transacties, waar de NEPROM nauw bij betrokken is en blijft. Te lezen valt dat het wetsvoorstel zo aangepast wordt, dat de 'overkill' eruit gehaald wordt en er een overgangsregeling of een uitgestelde inwerkingtreding komt. Lees hier de voorjaarsnota.  


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/versnellen%20nieuwbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/versnellen%20nieuwbouw.jpg

Tags