Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 juni 2013
Kamerdebat met Commissie Huizenprijzen
De Tweede Kamer gaat donderdag 20 juni in debat met de Tijdelijke commissie Huizenprijzen over haar rapport. De NEPROM is kritisch over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie.

Twee maanden geleden heeft de NEPROM haar reactie op het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen gepubliceerd. Samenvattend: op hoofdlijnen is de NEPROM het eens met de analyses van de Commissie, maar wat betreft de conclusies en de aanbevelingen zijn wij van mening dat de Commissie er naast zit.
 
De belangrijkste kritiekpunten van de NEPROM:

• De Commissie pleit opnieuw voor regie door het Rijk inzake de woningproductie, terwijl juist daardoor de woningprijzen in het verleden zo hard zijn opgelopen. Het Rijk moet zich inspannen om op lokaal niveau juist veel ruimte voor woningbouw te creëren zodat vraag en aanbod gemakkelijker in evenwicht komen.

• De Commissie vraagt om een bot maximum aan de loan-to-income, terwijl het grote probleem van dit moment juist de beschikbaarheid van financiering en hypotheekverstrekking is. Daar is juist nu actie geboden!

• De Commissie heeft het over het afromen van baten bij woningontwikkeling, maar bij afwezigheid van schaarste valt er niets af te romen. Er is nu geen schaarste en bij het juiste beleid keert die schaarste ook niet meer terug; bovendien biedt de grondexploitatiewet meer dan voldoende mogelijkheden om af te romen ten behoeve van publieke voorzieningen.

De NEPROM betreurt het daarnaast dat de commissie tijdens haar onderzoek geen gebruik heeft gemaakt van de uitnodiging om op locatie volledig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van één of meer grote VINEX-locaties in de afgelopen jaren. Dat had beslist een aantal misverstanden kunnen voorkomen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/cie-huizenprijzen.jpg

Tags