Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 september 2012
Kan Omgevingswet de botsproef aan?
Hoe staat het nu met de nieuwe Omgevingswet? Deze vraag kwam aan bod tijdens het congres 'Omgevingswet' dat op 12 september jl. plaatsvond.

Hoe staat het nu met de nieuwe Omgevingswet? Deze vraag kwam aan bod tijdens het congres 'Omgevingswet'dat de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft en ROSTRA congrescommunicatie 12 september jl. organiseerden.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar 2013 voor advies naar de Raad van State kan. Een beperkt aantal bestaande projecten wordt door middel van zogenoemde ‘botsproeven’ langs de meetlat van de nieuwe Omgevingswet gelegd.

De wet gaat uit van vijf principes: 

 1. gelijkwaardige bescherming; 
 2. ontwikkelingsgericht en integraal; 
 3. betere aansluiting op Europese wet- en regelgeving; 
 4. uitgaan van bestaande verantwoordelijkheidsverdeling
 5. vertrouwen als vertrekpunt.

Voordat het concept naar de Raad van State verzonden wordt, moeten nog knopen doorgehakt worden over belangrijke vragen als: 'moet het projectbesluit ook open staan voor gemeenten?' en 'moet de omgevingsvisie ook voor gemeenten verplicht worden?'

Het projectbesluit in de zin van de nieuwe Omgevingswet wordt (volgens de kabinetsnotitie maart 2012) een slagvaardige procedure voor projecten die voortvloeien uit de beheersverantwoordelijkheid van een overheid. Bij de omgevingsvisie gaat het om een integrale langetermijn-visie met doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving.                 

Daarnaast zal de nieuwe Omgevingswet de volgende vier instrumenten bevatten: 

 1. programma’s; 
 2. algemene regels; 
 3. de omgevingsverordening;
 4. de omgevingsvergunning.                                                                        
Tevens wordt het leerstuk ‘bestuursovereenkomsten’ in de wet uitgewerkt.

Arjan Bregman (UvA en IBR) schetste de mogelijkheid die de combinatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de permanente Crisis- en herstelwet straks biedt, vooruitlopend op hun samensmelting in de nieuwe Omgevingswet. De behandeling van de permanente Crisis- en herstelwet  wordt thans voorbereid in de Eerste Kamer. Op basis daarvan wordt het mogelijk om eerst een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan te krijgen, zonder dat de bouwplannen rijp zijn voor de vergunningaanvraag.

In het kader van de consultatieronde die dit voorjaar gehouden is, heeft de NEPROM haar standpunt ingebracht.  De NEPROM is enthousiast over de aandacht die er bij het opstellen van de nieuwe Omgevingswet is voor: 
 • het terugbrengen van onderzoekslasten;  
 • digitalisering;
 • een betere aansluiting op Europese wet- en regelgeving. 
Aandachtspunten liggen volgens ons bij:
 • de (status en werking van de) programma’s; 
 • financiële bepalingen/gevolgen; 
 • (kort samengevat) de concrete invulling/uitwerking (o.a. in AmvB’s).
Lees hier de volledige NEPROM reactie 

Een verslag van het congres Omgevingswet vind je op gebiedsontwikkeling.nu
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/congres-omgevingswet-286.jpg

Tags