Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 juni 2019
Karen Quist over de Cursus Juridische Aspecten van Projectontwikkeling
Lees het interview met Karen Quist, docent Cursus Juridische Aspecten van Projectontwikkeling (JAP) over de inhoud van de cursus.

​Interview met Karen Quist, docent Cursus Juridische Aspecten van Projectontwikkeling (JAP) over de inhoud van de cursus.

'Rechten en rechtsgebieden zijn niet het doel op zich maar een middel om ergens te komen – een mooi project waar iedereen trots op is. Bij de rechtsgebieden die allemaal betrokken zijn bij projectontwikkeling komt heel veel kijken. Dan helpt het om als ontwikkelaar – of een andere betrokken partij – zelf hierover meer te weten. Je hoeft niet een echte jurist te zijn, maar ik denk dat je met juridische kennis wel makkelijker een project kan managen. Daar speelt deze NEPROM-cursus op in. We mikken nadrukkelijk op een brede doelgroep waarbij de deelnemers allemaal mensen uit de praktijk zijn: zij weten uit hun expertise en ervaring wat ze tegen kunnen komen. De cursus geeft de ingrediënten om hiermee om te gaan. Deelnemers leren de do's en don'ts en wanneer ze tijdig aan de bel moeten trekken bij een jurist of advocaat. Ook al weten ze afloop nog niet tot in detail alles van ieder onderwerp, de cursus maakt ze in ieder geval bewuster van de risico's en hoe daarmee om te gaan.

De tweedaagse cursus begint met de basistheorie: huurrecht, bouwrecht, civielrecht aanbod en verkoop, aankoop en aanbesteding, grondverwerking. Oftewel alle facetten van recht die bij projectontwikkeling komen kijken. Daarbij is ook volop ruimte om concrete cases te bespreken. Eigen vraagstukken kunnen worden voorgelegd, de docenten reiken daar behapbare oplossingen voor aan – heel pragmatisch. Deelnemers leren met deze basis te werken waardoor ze weten wat ze nodig hebben voor hún project om dat vervolgens naar een hoger niveau te kunnen brengen. De cursus geeft houvast om een project op te tuigen binnen de kaders van alle rechtsgebieden. Maar ook krijgen de deelnemers de bagage mee om in onderhandelingen goed te kunnen spreken en rekening te houden met de belangen van de ander.'

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/opleidingen/Karen%20Quist286.jpg

Tags