Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 september 2018
Katalyseren woningbouw Zuid-Holland
Voor de zomer hield de provincie Zuid-Holland een brede gespreksronde met gemeenten, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties over knelpunten en versnellingsmogelijkheden in de realisatie van woningbouw tot 2025.

De NEPROM en verschillende van haar leden namen deel aan de gesprekken met de provincie Zuid-Holland. Het traject werd begeleid door Fakton, dat de resultaten heeft verwerkt in een rapport met aanbevelingen ‘Katalyseren woningbouw Zuid-Holland - Aanbevelingen voor de Provincie Zuid-Holland’

De vier belangrijkste aanbevelingen betreffen stroomlijnen van de besluitvorming binnen de Provincie, het moderniseren van de toewijzing van plancapaciteit, het organiseren van een flexibele capaciteitspool en het beschikbaar stellen van een intelligente knelpuntenpot.

De afgelopen maanden is de Provincie wij druk bezig geweest met het doorvertalen van de aanbevelingen in vervolgacties die de provincie gaat oppakken. Op de Verstedelijkingsconferentie op 4 oktober zal gedeputeerde Bom verschillende maatregelen bekend maken die bij zullen dragen aan de versnelling van realisatie van de woningbouwopgave. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwkranen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwkranen.jpg

Tags