Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
23 augustus 2013
Kennis-bijeenkomst: Kansen in de bestaande winkelvoorraad
Op 2 oktober organiseren de NEPROM en PropertyNL i.s.m. G32 en Platform31 een kennisbijeenkomst over kansen in de bestaande winkelvoorraad.
Op 2 oktober organiseren de NEPROM en PropertyNL in samenwerking met G32 en Platform31 een kennisbijeenkomst over kansen in de bestaande winkelvoorraad. Wij nodigen u hiervoor graag uit. 

In de detailhandel wordt gevochten om de consument. Om die te blijven trekken, moeten winkelgebieden in omvang, aanbod, uitstraling, beleving en bereikbaarheid precies aansluiten bij de vraag. Vernieuwing is daarvoor noodzakelijk, maar bestaand vastgoed is niet altijd geschikt om grotere winkelunits en hogere verdiepingen te creëren.

Is het haalbaar om te vernieuwen zonder meters toe te voegen of lukt vernieuwing alleen als er meters worden toegevoegd? Hebben retailers behoefte aan extra meters in de stad? Wat is de rol van de overheid hierin? Veel vragen waar wij door discussie antwoorden op zoeken.

Het is een middag voor iedereen die professioneel bij ontwikkeling van winkelcentra, winkelgebieden en herontwikkeling betrokken is: professionals en bestuurders in dienst van gemeenten, provincies, Rijk, beleggers, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, consumentenorganisaties én gebieds- en projectontwikkelaars.

Programma

13.00 Ontvangst

13.30
 Welkom en inleiding Wabe van Enk, directeur PropertyNL.

13.40
 Jan Fokkema, directeur NEPROM: toelichting cijfers onderzoek Nieuw Commercieel Vastgoed 2013.

14.00
 Ingrid Janssen, Academic Professor Real Estate Management TiasNimbas: planning van winkels en winkelgebieden in Nederland.

14.20
 Panel discussie met Marianne van Hagen (Voorzitter Adviescommissie Detailhandel Noord Holland); Yvonne van Mierlo (Wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken, Financiën en Centrum Gemeente Helmond; vertegenwoordiger VNG in winkeltop); René Vierkant (Director Retail Investments, Syntrus Achmea Real Estate & Finance). Invalshoek: aanbodzijde, ruimtelijke ordening, winkelplanning, afstemming.

15.00 Pauze

15.30 Jos Sentel, Directeur Third Place en docent NEPROM opleidingen: het aantrekkelijk houden van winkelgebieden.

15.50
 Adriaan Visser, Directeur Platform31: diverse kansrijke voorbeelden van de aanpak van winkelleegstand.

16.10 Paneldiscussie met: Ewout Cassee (Wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Regionale Samenwerking Gemeente Haarlem); Jaco Meuwissen (Directeur 3W New Development); Arno Ruigrok (Directeur Multi Development). Invalshoek: vraagzijde, consument, conceptontwikkeling.

17.00 Afronding door Wabe van Enk: highlights en conclusies. 

17.15 Borrel

Aanmelden
De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 95,– voor overheden en aan de overheid gelieerde instanties en € 295,– voor overige deelnemers. Medewerkers van NEPROM lid-bedrijven kunnen gratis deelnemen.

Meld u hier aan

Met medewerking van:Ewout Cassee
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Regionale Samenwerking Gemeente HaarlemWabe van Enk
Directeur-hoofdredacteur, PropertyNL


Jan Fokkema
Directeur NEPROM


Marianne van Hagen
Voorzitter Adviescommissie Detailhandel Noord Holland


Ingrid Janssen
Academic Professor Real Estate Management TiasNimbas Business SchoolJaco Meuwissen
Directeur 3W New Development


Yvonne van Mierlo
Wethouder EZ, SZ, Financiën en Brainport in Gemeente HelmondArno Ruigrok
Directeur Multi


Jos Sentel
Directeur/eigenaar Third Place, Hoofddocent NEPROM


Rene Vierkant
Director Retail Investments, Syntrus Achmea Real Estate & Finance


Adriaan Visser
Directeur Platform31


Focus op bestaand winkelgebied.
Woensdag 2 oktober 2013
13.30 – 17.00
WTC Amsterdam
Routebeschrijving

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nicolette Klein Bog (070 - 386 62 64).

Zie ook:

Over krimp, crisis, vergrijzing en internetwinkelen; effecten op de winkelmarkt - Interview met Arno Ruigrok, adjunct-directeur Multi Vastgoed (gebiedsontwikkeling.nu)

Over derde plekken, plinten en openbare ruimte - Interview met planoloog en bedrijfskundige Jos Sentel (gebiedsontwikkeling.nu)

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/kansen-in%20bestaande-winkelvoorraad.jpg

Tags