Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 oktober 2012
Kennissessie: Crisis- en herstelwet
Geannuleerd: de kennissessie Versnelde ontwikkelingen met de Crisis- en herstelwet op 15 november.

Helaas hebben we, door het achterblijven van het aantal aanmeldingen, deze bijeenkomst moeten annuleren. We zijn aan het bekijken hoe we onze leden alsnog kunnen voorzien van informatie over dit onderwerp.

Afgelopen zomer stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van het (inmiddels demissionaire) kabinet om de Crisis- en herstelwet voor onbepaalde tijd te verlengen. De wet is bedoeld om bouwprojecten sneller uit te kunnen voeren door procedures te verkorten. De NEPROM organiseert op 15 november voor haar leden de kennissessie Versnelde ontwikkelingen met de Crisis- en herstelwet.
 
Tijdens de sessie belichten we met een aantal gastsprekers de laatste stand van zaken en gaan we in op behaalde resultaten en de mogelijkheden die de wet biedt, met name ook voor projectontwikkelaars. Gastsprekers zijn Monique Arnolds, programmamanager implementatie Crisis- en herstelwet bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu en Hanneke Ellerman, advocaat bij Houthoff Buruma N.V. De bijeenkomst is bedoeld voor juristen en projectontwikkelaars of projectmanagers van NEPROM-leden.

Achtergrond en aanleiding
Afgelopen zomer stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van het (inmiddels demissionaire) kabinet om de Crisis- en herstelwet voor onbepaalde tijd te verlengen. In mei 2012 stuurde het kabinet een voortgangsrapport en evaluatie over de Crisis- en herstelwet naar het parlement. Hierin werd gesteld dat de wet leidt tot vernieuwing en versnelling van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Een van de oplossingen is gelegen in het versnellen van ruimtelijke procedures, in die zin dat men in korte tijd over een onherroepelijk besluit beschikt. Naast de als experiment aangewezen projecten wordt bij een aantal projecten gebruikgemaakt van het projectuitvoeringsbesluit dat volgens het kabinet zorgt voor een aanzienlijke versnelling van projecten en een impuls geeft aan ruimtelijke vernieuwing. Ook voor projectontwikkelaars kan hier het nodige voordeel worden behaald.

Over de kennissessie
Tijdens de kennissessie informeren we projectontwikkelaars over de mogelijkheden van de wet en bieden we een platform om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen over de wet. Monique Arnolds (Ministerie van I&M) zal de sessie openen met een inleiding over de inhoud, achtergrond en huidige stand van zaken van de Crisis- en herstelwet. Daarbij maakt zij de tot op heden behaalde resultaten inzichtelijk en gaat zij kort in op de link tussen de Crisis- en herstelwet en het nieuwe omgevingsrecht. Hanneke Ellerman (Houthoff Buruma) zal vervolgens dieper in gaan op de juridisch inhoudelijke aspecten en mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Zij zal hierbij een uitgebreide toelichting geven op de procesversnellers en bijzondere voorzieningen die in de wet zijn opgenomen. Tot slot is er ruimte voor discussie met de sprekers waarbij eigen ervaringen met de Crisis- en herstelwet kunnen worden gedeeld, maar waarbij ook suggesties kunnen worden gedaan om de Crisis- en herstelwet beter te implementeren en tussen de oren van betrokkenen te krijgen, of tips te delen omtrent de nieuwe Omgevingswet.

Programma
14.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.45 uur Welkom en opening
14.50 uur Onderweg met de Crisis- en herstelwet: resultaten en mogelijkheden door Monique Arnolds, programmamanager implementatie Crisis- en herstelwet bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu
15.30 uur  Inzoomen op de Crisis- en herstelwet door Hanneke Ellerman, advocaat bij Houthoff Buruma N.V.
16.30 uur Ruimte voor discussie
17.00 uur Afsluiting bijeenkomst

Wanneer en waar
Donderdag 15 november 14.30-17.00 uur bij NEPROM, Huize Middenburg, Westeinde 12, Voorburg (nabij Voorburg NS station)

Aanmelden
NEPROM leden zijn van harte uitgenodigd om de sessies kostenloos bij te wonen. Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen te sturen naar Renske Wiese o.v.v. Aanmelding kennissessie CHW

Achtergrondinformatie Crisis- en herstelwet
Rijksoverheid.nl
Gebiedsontwikkeling.nu

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/zeeman-schepenwijk.jpg

Tags


Downloads