Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 juli 2012
Kennissessies Leges Omgevingsvergunning
Inzicht vragen in de hoogte van bouwleges loont. Daarom organiseren NEPROM en AEDES in september voor hun leden twee kennissessies.
Inzicht vragen in de hoogte van bouwleges loont. NEPROM en AEDES organiseren in september voor hun leden twee kennissessies.

Steeds vaker leidt de heffing van bouwleges tot vragen bij projectontwikkelaars en woningcorporaties. Waarom zijn de leges zo hoog in relatie tot de door de gemeente verrichte dienst? En wat kun je er als belanghebbende aan doen? Om projectontwikkelaars en woningcorporaties ervan bewust te maken dat inzicht vragen naar de hoogte van bouwleges loont, organiseren NEPROM en AEDES in samenwerking met Ernst & Young voor hun leden twee kennissessies ‘leges omgevingsvergunning’, op 6 september en op 19 september.
  
Door de toegenomen weerstand tegen de hoge bouwleges ontstaat meer jurisprudentie, waardoor we een steeds duidelijker beeld krijgen van de eisen die aan deze heffing worden gesteld. Zo deed de Hoge Raad op 13 april 2012 uitspraak inzake de legesverordening van de Gemeente Utrecht. De actuele jurisprudentie is aanleiding voor NEPROM en AEDES om twee kennissessies te organiseren om hun leden bewust te maken van mogelijkheden om besparingen te realiseren met betrekking tot de bouwleges. De sessies worden begeleid door Peter van der Muur en Sjoerd Bosma van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP die de ontwikkelingen op de voet volgen en ervaring hebben bij de begeleiding van een aantal zaken van woningcorporaties en projectontwikkelaars.  Tijdens de sessies delen zij hun praktijkervaringen. NEPROM en AEDES nodigen vertegenwoordigers van projectontwikkelaars en woningcorporaties van harte uit één van de sessies bij te wonen.

Wanneer en waar
Donderdag 6 september 9.30-12.00 uur bij NEPROM, Huize Middenburg, Westeinde 12, Voorburg (nabij Voorburg NS station)
Woensdag 19 september 12.30-15.00 uur bij AEDES, Koningin Juliaplein 10, Den Haag (nabij Den Haag CS)

Programma
  • ontvangst met koffie/thee; 
  • welkom en introductie door vertegenwoordiger NEPROM/AEDES;
  • toelichting op jurisprudentie rond leges omgevingsvergunning door Sjoerd Bosma en Peter van der Muur;
  • praktijkervaringen van woningcorporaties en projectontwikkelaars door Sjoerd Bosma en Peter van der Muur (en een vertegenwoordiger woningbouwcoöperatie of projectontwikkelaar onder voorbehoud);
  • vragen en discussie.
Aanmelden
NEPROM– en AEDES leden zijn van harte welkom de sessies kosteloos bij te wonen. Let op: Het aantal deelnemers is beperkt. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen te sturen naar r.vandervlugt@neprom.nl o.v.v. Aanmelding kennissessie leges met de datum van gewenste sessie.

Lees meer
In aanloop met naar de sessies spraken we met Sjoerd Bosma en Peter van der Muur:

"De Gemeentewet bepaalt dat een gemeente via legesheffing niet meer kosten mag verhalen dan zij in het kader van de dienstverlening zoals opgenomen in de Legesverordening maakt. Kern van de uitspraak van de Hoge Raad op 13 april 2012 is, dat deze bewijsplicht zeer ver gaat en dat gemeenten belanghebbenden als projectontwikkelaars volledig inzicht moeten verstrekken. Doet de gemeente dit niet, dan kan dit leiden tot algehele onverbindendheid van de Legesverordening en vernietiging van de betreffende aanslagen bouwleges, zo oordeelde de Hoge Raad. Dit betekent dan ook dat het gerechtvaardigd is dat ontwikkelaars en corporaties de legesverordeningen van gemeenten kritisch tegen het licht houden en dat het zeker kan lonen informatie op te vragen over ontvangen legesnota’s wanneer er twijfel bestaat over de hoogte”.

Lees het hele vraaggesprek met Sjoerd Bosma en Peter van der Muur
    https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/bouwleges.jpg

    Tags