Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/zen-voor-de-klant286.jpg
Nieuws
11 mei 2015
Kickoff platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’
Op 26 mei wordt het nieuwe platform ‘ZEN voor de Klant’ gelanceerd met een startbijeenkomst in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

Op 26 mei wordt het nieuwe platform ‘ZEN voor de Klant’ gelanceerd met een startbijeenkomst in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Alle lidbedrijven van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) kunnen deelnemen aan dit nieuwe platform.

De Europese Unie streeft naar bijna-energieneutrale nieuwbouw per 31 december 2020. Met het platform ‘ZEN voor de Klant’ stimuleren de vier brancheverenigingen dat de overgang naar de nieuwe eis van 2021 soepel gaat verlopen. Daarbij staat de klant centraal met zijn wensen voor wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. Met ‘ZEN voor de Klant’ stimuleren we dat die ervaring wordt opgedaan en dat die ervaring breed wordt uitgedragen.

We vormen daartoe een platform van lid-ondernemingen, die actief en op basis van vrijwilligheid ervaring opdoen met bijna-energieneutrale woningprojecten, waarbij klantwensen en klanttevredenheid voorop staan. Voorwaarde voor deelname is het binnen twee jaar starten met de bouw van minimaal één nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de bijna-energieneutrale eis van 2021. De klanttevredenheid wordt daarbij gemonitord door middel van een klanttevredenheidscijfer. Uitgangspunt is minstens een rapportcijfer van 7,5. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en andere stakeholders.

Voor wie?
De startbijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden danwel de verantwoordelijken voor energie. We nodigen jou van harte uit om deel te nemen. Deelname is kosteloos.

Meer informatie en aanmelden via de Lente-akkoord website