Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/duologo-286.jpg
Nieuws
19 november 2013
Kikx Development en DID Vastgoed NEPROM-lid
De NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt twee nieuwe leden: Kikx Development en DID Vastgoedontwikkeling.

De NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt twee nieuwe leden:  Kikx Development en DID Vastgoedontwikkeling. Het lidmaatschap van beide ondernemingen werd mogelijk doordat de NEPROM recentelijk haar toelatingscriteria heeft aangepast.

Het in Rotterdam gevestigde Kikx Development is een in Zuidwest-Nederland opererend ontwikkelingsbedrijf, gespecialiseerd in winkel- en centrumprojecten. Bart van Sliedregt, directeur van Kikx Development, is enthousiast over de toetreding van zijn bedrijf: “Toegelaten worden is een erkenning voor onze werkwijze. Ik zie het als een uitdaging om met onze manier van werken en ons enthousiasme de gebundelde kennis en ervaring binnen de NEPROM nog verder helpen te verbeteren.”

DID Vastgoedontwikkeling werkt vanuit Maarssen in geheel Nederland aan projecten waarbij bewoners, winkeliers en ondernemers via een toegesneden ontwikkelproces snel en efficiënt worden verbonden aan een plek. Ed Heijstee over het lidmaatschap van de NEPROM: “Wij beschouwen het lidmaatschap van de NEPROM als een kwaliteitskeurmerk. Als relatief nieuwe speler op de vastgoedmarkt hebben we direct kunnen inspelen op de nieuwe werkelijkheid. We verwachten veel synergie door onze visie te delen met die van de andere NEPROM leden”.

NEPROM sluit aan op veranderingen in de markt
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

Het lidmaatschap van Kikx Development en van DID Vastgoedontwikkeling werd mogelijk doordat de NEPROM recentelijk haar toelatingscriteria heeft aangepast. Tot voor kort werd bij toelating getoetst op personeelsomvang, omzet en weerstandsvermogen. Die criteria verliezen naar mening van het NEPROM-bestuur deels hun betekenis als gevolg van de veranderingen in de markt en in technologie. Het wordt steeds beter mogelijk om ook als relatief klein ontwikkelbedrijf binnen een netwerk van bedrijven en personen op een hoog professioneel niveau te functioneren. Bovendien verandert ook de inhoud van het werk van de projectontwikkelaar. In het verleden werden het op risico verwerven van grond- of vastgoedposities en het dragen van afzetrisico als wezenlijk voor projectontwikkeling gezien. Tegenwoordig gaat het veel meer om het vermogen om alle benodigde partijen bij elkaar te brengen en de creativiteit om tot een gewaardeerd product te komen.

Ook kleinere, professionele ontwikkelaars welkom
De veranderingen in de markt waren voor het NEPROM-bestuur reden om de vereniging ook open te stellen voor kleinere, professioneel ontwikkelende partijen en de toelatingscriteria daarop aan te passen. Veel nieuwe en vernieuwende initiatieven manifesteren zich vaak in de vorm van kleinere ondernemingen. Het is belangrijk dat de NEPROM als vereniging ook de innovatiekracht van dat deel van de sector benut. Bovendien kan naar de mening van het bestuur de NEPROM uitsluitend een factor van betekenis zijn als zij een aanzienlijk deel van ‘ontwikkelend Nederland’ blijft vertegenwoordigen en de kennis en ervaring van de sector in den brede een stem geeft richting politiek, bestuur, vakgemeenschap en maatschappij.

De NEPROM is op dit moment met diverse andere ondernemingen in gesprek over toetreding tot de vereniging en verwacht de komende maanden nog een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen. Met de toetreding van Kikx Development en DID Vastgoedontwikkeling telt de vereniging 51 leden.

Tags