Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 januari 2015
Koopstart beschikbaar voor nieuwbouw
Stichting OpMaat heeft in 2014 het nieuwe verkoopmodel Koopstart op de markt gebracht. Sinds december is Koopstart ook beschikbaar voor toepassing bij nieuwbouw.

Stichting OpMaat heeft in 2014 het nieuwe verkoopmodel Koopstart op de markt gebracht. Hierbij wordt een woning verkocht met korting op de marktwaarde en wordt in een later stadium de korting met de koper verrekend. In december kwam Koopstart ook beschikbaar voor toepassing bij nieuwbouw.

Koopstart is een doorontwikkeling van het bekende Koopgarant-model. Hiermee zijn de afgelopen tien jaar meer dan 30.000 woningen verkocht (waarvan ongeveer éénderde nieuwbouw) door ruim 170 woningcorporaties en ontwikkelaars.

Het belangrijkste verschil met Koopgarant is dat bij Koopstart de met korting verkochte woningen niet worden teruggekocht. De verplichte terugkoopregeling levert soms bezwaren op in de bedrijfsvoering. Met de ontwikkeling van Koopstart heeft OpMaat dit bezwaar weggenomen.

Bij Koopstart wordt de woning verkocht met een korting op de getaxeerde marktwaarde en geeft de ondernemer de woning in erfpacht uit. De bewoner kan op ieder moment afrekenen met de ondernemer, maar in de meeste gevallen zal hij dit doen zodra hij de woning wil doorverkopen. Hij betaalt dan de oorspronkelijke korting plus een aandeel in de waardeontwikkeling die tussentijds is opgetreden. De ondernemer levert vervolgens het bloot eigendom aan de bewoner zodat deze over het volledige eigendom beschikt.

Koopstart is goedgekeurd door de fiscus voor wat betreft de toepassing van hypotheekrenteaftrek. Met aanpassing van de fiscale regelgeving afgelopen najaar is er duidelijkheid gekomen over een gunstige toepassing van BTW en overdrachtsbelasting. Meerdere hypothecaire geldverstrekkers stellen aan de kopers van Koopstartwoningen hypothecaire financiering ter beschikking. De Nationale Hypotheek Garantie is van toepassing voor kopers van woningcorporaties en van projectontwikkelaars.

Inmiddels verkopen een vijftiental woningcorporaties bestaande woningen met Koopstart. Sinds december 2014 is Koopstart ook beschikbaar voor toepassing door ontwikkelaars bij de verkoop van nieuwbouwwoningen.

Koopstart kan bij nieuwbouw interessant zijn wanneer de vraag in de lokale markt beperkt is: met de korting worden de woningen voor een bredere doelgroep bereikbaar waardoor de verkoop aanzienlijk vlotter kan verlopen.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat ondernemers met de gemeente overeenkomen om in een project een deel van de woningen in een goedkoper segment aan te bieden. Het kan dan gaan om een prijzen die lager zijn dan de marktwaarde of zelfs lager dan de stichtingskosten. Koopstart kan dan een middel zijn om de woningen via een korting aan te bieden in het beoogde prijssegment. De ondernemer ontvangt op een later moment alsnog de verleende korting, via de afrekening met de bewoner.

Koopstart wordt door Stichting OpMaat in licentie uitgegeven aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. Meer informatie: www.opmaat.nl

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/koopstartlogo.jpg

Tags