Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 juni 2024
Koopstartfonds eind 2024 operationeel
Eind 2024 gaat het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen van start. Dit vloeit voort uit de Actieagenda Wonen die NEPROM met 33 andere partijen in 2021 ondertekenden. De invulling wijkt af van wat we toen voor ogen hadden.

In de Actieagenda Wonen uit 2021 bepleitten NEPROM en haar partners de inrichting van een koopstartfonds om woningen die gebouwd worden in het vrije segment onder de NHG-grens te kunnen verkopen. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen dat eind 2024 van start gaat, is hier een uitwerking van. De vorm is anders dan in de Actieagenda voorgesteld.

 Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen maakt het mogelijk om nieuwbouwwoningen met een marktwaarde tot aan de betaalbaarheidsgrens (€ 390.000 in 2024) te verkopen met een koperskorting van maximaal € 70.000. Een woning van € 390.000 kan hierdoor aan de koper worden aangeboden voor een bedrag van € 320.000. Bij verkoop betaalt de koper de verkregen koperskorting terug. Projectontwikkelaars betalen 25% van de koperskorting, de rest komt uit het fonds.

 Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en Stichting OpMaat gaan het fonds gezamenlijk uitvoeren. De komende maanden gaan zij aan de slag met de inrichting van het fonds. Het streven is dat de eerste aanvragen half december kunnen worden ingediend.

 Hoewel het fonds een lagere bovengrens kent voor de marktwaarde NEPROM en anderen eerder bepleit hebben, helpt het fonds naar verwachting wel om te voldoen aan de eisen die gemeenten stellen voor het realiseren van koopwoningen die betaalbaar zijn voor koopstarters met een inkomen tot twee keer modaal (ca. € 83.000).

 Het is mooi dat er een landelijke regeling komt die het voor specifieke doelgroepen aantrekkelijk maakt om een woning te kunnen kopen. De enige manier om het woningtekort werkelijk op te lossen, is het uitbreiden van de woningbouwproductie in alle prijssegmenten. Daar blijft NEPROM zich voor inzetten.​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/persbericht_woningbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/persbericht_woningbouw.jpg

Tags