Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 september 2016
Kwaliteit en lokale afwegingsruimte
Tot 16 september lag het (ontwerp)Besluit kwaliteit leefomgeving ter inspraak. Het is een van de vier AMvB’s die onder de Omgevingswet komen te hangen.
Tot 16 september lag het (ontwerp)Besluit kwaliteit leefomgeving ter inspraak. Het is een van de vier AMvB’s die onder de Omgevingswet komen te hangen.

Welke instructieregels, omgevingswaarden, beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen en regels over monitoring en gegevensbeheer moet het bevoegd gezag in acht nemen; om nationale doelstellingen te bereiken en aan internationale verplichtingen te voldoen?

Dat is terug te vinden in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het gaat om sectorale aspecten als luchtkwaliteit, archeologie en bodem. De regels moeten ruimte geven voor ontwikkeling en waarborgen bieden voor kwaliteit. Ook wordt gemeenten ruimte geboden om hun eigen invulling te geven aan bovengenoemde onderdelen. Daar zitten kansen (maatwerk) en bedreigingen (rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid).

Volgens de NEPROM is de hamvraag hoe je hiermee omgaat, zonder een kop op Europese wetgeving te zetten en zonder dat dit tot extra onderzoekslasten, onnodige, meerdere en (te) uitgebreide programma’s en/of hoge (bouw)kosten leidt. Voor landelijk opererende ontwikkelaars wordt het anders lastig om per gemeente met steeds wisselende regels om te gaan.

Het concept behoeft aanpassing, volgens de NEPROM. Zo worden er op het gebied van luchtkwaliteit mogelijk meer problemen gecreëerd dan er nu zijn rond dit onderwerp. Als het om archeologie gaat zou een (kosten)toets ingevoerd moeten worden, het integrale karakter van de Omgevingswet beter tot uiting moeten komen en de motie Ronnes nog eens goed bekeken moeten worden. Ook doet de NEPROM een suggestie met betrekking tot ‘bodem’; een onderwerp dat nog uitgewerkt moet worden.

Lees hier de reactie van de NEPROM
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/archeologie.jpg

Tags