Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 november 2019
Laatste ontwikkelingen stikstofdossier
Onlangs is gedebatteerd over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek. De Tweede Kamer is akkoord met de aanpak. Wat is de de laatste stand van zaken?

Minister Schouten heeft in een brief (13 november) aan de Tweede Kamer een maatregelenpakket voorgesteld voor de stikstofproblematiek. Daarover zijn vragen gesteld. En hierover is donderdag 14 november gedebatteerd. De Tweede Kamer is akkoord met de aanpak.

Wat houdt het pakket in?
Het pakket houdt kort gezegd in: een verlaging van de maximumsnelheid, een ammoniakreductie via voermaatregelen en de bestaande warme saneringsregeling in de varkenshouderij. Een Spoedwet is nodig om deze maatregelen te implementeren. Het idee is die nog voor het einde van dit jaar door de Staten-Generaal te laten behandelen. Bedoeling is dat de reductie voor 30% ingezet wordt voor natuur(herstel) en 70% gebiedsgericht voor projecten. Waarbij voorrang verleend zou moeten worden aan woningbouw en infrastructuur.

Interessant is dat in het wetsvoorstel ook komt te staan dat voor activiteiten die geen significante gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden, geen natuurvergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Dat zou een zuiverdere implementatie van Europese regels en een versoepeling betekenen. We kijken daarom uit naar het advies van de Raad van State hierover.

Er wordt ook een Noodwet voorbereid voor een aantal specifieke en belangrijke projecten (van (vaar)wegen en de waterveiligheid). Zodat die om veiligheidsredenen bij voorrang door kunnen gaan.

Wat vindt de NEPROM ervan?
De NEPROM heeft zich in een persbericht gematigd positief uitgelaten over de voorgestelde aanpak. We kunnen concluderen dat onze lobby “woningbouw eerst” in elk geval succesvol is geweest, maar een drempelwaarde ontbreekt vooralsnog. Er zijn nog veel vragen over de verdeling van ‘de te creëren ruimte’ en de administratie die daarbij hoort. En het is de vraag of het in de praktijk echt gaat werken, of provincies en gemeenten voldoende vertrouwen op de juridische houdbaarheid. Bovendien levert het op veel locaties in de (met name zuidelijke) Randstad te weinig ruimte op. Positief is wel dat er met het pakket eindelijk de broodnodige stappen gezet zijn.

Wat kunnen we op korte termijn nog verwachten?
Het Landbouw Collectief heeft maandagavond 18 november in Nijkerk een akkoord bereikt over een bijdrage van de veehouderij aan de reductie van de stikstofuitstoot. Het advies van de Raad van State over de aangekondigde en zeer gewenste drempelwaarde wordt 20 november verwacht. De tekst van deze bijdrage is afgerond voordat over deze twee punten meer bekend was. Voor het einde van het jaar komt de regering nog met een voorstel voor een aanvullend maatregelenpakket. Dit was dus het begin.

De NEPROM blijft intensief betrokken en zet zich bijvoorbeeld ook in om laaghangend fruit te plukken (zoals het uitschakelen van de samenloop tussen PlanMER en passende beoordeling). 

Vragen of suggesties? Daarvoor kan je terecht bij Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Varken%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Varken%20klein.png

Tags