Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 februari 2019
Lancering Transformatiefaciliteit door minister Ollongren
Op 7 februari heeft minister Ollongren (BZK) het startsein gegeven voor de Transformatiefaciliteit. Een financiële regeling bedoeld om woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties te stimuleren.

38 miljoen euro vanuit Rijk voor woningbouw op ‘lastige’ locaties

Op 7 februari heeft minister Ollongren (BZK) het startsein gegeven voor de Transformatiefaciliteit. Een financiële regeling bedoeld om woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties te stimuleren. Het Rijk reserveert daarvoor 38 miljoen euro. De BNG Bank reserveert eenzelfde bedrag voor leningen aan private ontwikkelaars. Ook een aantal provincies zetten hun middelen in om transformatie te stimuleren.


Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties, maar plannen komen vaak moeilijk van de grond. Bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten door noodzakelijke sanering of het aanleggen van benodigde infrastructuur. Of omdat er onvoldoende voorfinanciering is om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw. Met de Transformatiefaciliteit wil minister Ollongren de woningbouw in populaire stedelijke gebieden verder stimuleren.

Met de nieuwe faciliteit komen er in de voorfase kortlopende geldleningen beschikbaar, zodat het versnellen van de woningbouw op deze locaties mogelijk is. Het gaat om leningen van maximaal 5 jaar en maximaal 3,5 miljoen euro per project. BNG Bank verdubbelt de bijdrage van het Rijk in de faciliteit. Ook andere banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen meedoen.

Deze Transformatiefaciliteit is mede het resultaat van de adviezen over een revolverend fonds vanuit het programma Stedelijke Transformatie. Daarin benadrukten gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, investeerders, banken en kennisinstellingen de noodzaak van deze regeling. Ook bekeken zij bij welk type projecten de regeling van meerwaarde kan zijn. “Die meerwaarde ligt bij projecten of gebiedsontwikkelingen waarin banken niet willen financieren omdat, hoewel de businesscase sluitend is, het risico te hoog wordt ingeschat”, licht voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie Jop Fackeldey eerder toe. “Onze gesprekken bevestigen de verwachting dat het fonds, zowel bij private als publieke partijen, net dat zetje kan geven dat nodig is om te gaan investeren. Die bijdrage uit het fonds geeft dan het vertrouwen en commitment om wel te gaan ontwikkelen.”

De slagkracht van de regeling wordt verder vergroot door de middelen te laten revolveren: rente en aflossingen worden opnieuw uitgeleend. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden en gaat de faciliteit uitvoeren en beheren.

Ga voor het aanvragen van een financiering naar het Svn.

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/transformatiefaciliteit.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/transformatiefaciliteit.jpg

Tags