Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/leegstand.jpg
Nieuws
1 maart 2017
Landelijke monitor leegstand gelanceerd
Op 17 februari is de Landelijke Monitor Leegstand gelanceerd. De monitor geeft op gemeenteniveau inzicht in de administratieve leegstand van negen categorieën vastgoed, waaronder woningen, winkels en kantoren.

Op vrijdag 17 februari is de Landelijke Monitor Leegstand gelanceerd. De monitor geeft op gemeenteniveau inzicht in de administratieve leegstand van negen categorieën vastgoed, waaronder woningen, winkels en kantoren.

Namens de NEPROM nam Margriet Schepman deel aan het panelgesprek. De leegstandsmonitor is een belangrijke eerste stap op weg naar beter inzicht in de leegstand en de ontwikkeling van vastgoedgebruik. Het is dan ook een waardevol hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om met elkaar in gesprek te gaan.

Margriet gaf aan dat voor het dagelijkse werk van projectontwikkelaars inzicht op locatieniveau nodig is. Het is wel noodzakelijk dat partijen erop kunnen vertrouwen dat de informatie klopt met de werkelijkheid en dat de informatie aansluit bij het gebruik in de praktijk. Andere panelleden schetsten hun wensen om de leegstandsmonitor te verbreden tot een landelijke vastgoedinformatievoorziening door allerlei andere databronnen te koppelen. Margriet benadrukte dat dat mooie toekomstmuziek is, maar dat het verbeteren van de plausibiliteit de allerhoogste prioriteit heeft.

Bekijk ook het interactieve dashboard van de Landelijke monitor leegstand

Voor meer informatie kun je terecht bij Margriet Schepman (070 - 387 9104).