Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 oktober 2019
Ledenbijeenkomst: kennissessie stikstof
Op 7 november organiseert de NEPROM een bijeenkomst over stikstof. Het doel van de bijeenkomst is NEPROM-leden bij te praten over de laatste inhoudelijke ontwikkelingen en NEPROM-activiteiten in dit dossier. Een drietal leden licht toe hoe zij in een concreet project te werk zijn gegaan.

​Hoe kan ik mijn (woningbouw)project toch door laten gaan? 

Op donderdag 7 november (vanaf 13.30 uur) organiseert de NEPROM speciaal voor leden een informatieve bijeenkomst over stikstof. Sinds het Programma Aanpak Stikstof is gesneuveld, liggen veel (woningbouw)projecten stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, demonstreerden boeren op het Malieveld en passen NEPROM-leden in hun projecten individuele oplossingen toe. Het doel van de bijeenkomst is NEPROM-leden bij te praten over de laatste inhoudelijke ontwikkelingen en NEPROM-activiteiten in dit dossier.
Sprekers:
- Hans Jaspers (Sweco) geeft inzicht in de stikstofdepositie van woningbouwontwikkeling, op basis van een rapport dat in opdracht van de NEPROM door hem opgesteld is.
- Wienke Zwier (AKD) gaat n.a.l.v. bovengenoemd adviesrapport, kabinetsstandpunt en recente jurisprudentie o.a. in op de vraag hoe je in toekomstige, lopende en afgeronde projecten met het onderwerp om kan gaan bij de vergunningaanvraag. Tevens geeft ze een doorkijkje naar toekomstige en meer generieke oplossingen.
- Annes Naseer (gemeente Den Haag) vertelt over zijn zoektocht naar mogelijkheden voor bouwprojecten vlakbij stikstofgevoelige locaties.

Een drietal leden laten wij toelichten hoe zij in een concreet project te werk zijn gegaan om het project van de grond te kijken. Wil je daarbij horen? Meld je dan bij Sander Voogt. Tot slot licht Nicolette Zandvliet (NEPROM) het tijdelijk toetsingskader stikstof toe dat de NEPROM heeft ontwikkeld. 

Het is een nieuwe opzet en er zijn geen dubbelingen t.o.v. de eerdere bijeenkomst (29-08). 

Locatie: Hotel Den Haag - Voorburg, Stationsplein 8​ in Voorburg
Aanmelden kan bij Margot Meijerink o.v.v. kennissessie stikstof.
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Stikstof%202.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Stikstof%202.png

Tags