Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
31 mei 2017
Leges: bezwaar maken loont
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 26 april 2017 de Legesverordening 2014-1 van de gemeente Tilburg geheel onverbindend verklaard.
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 26 april 2017 de Legesverordening 2014-1 van de gemeente Tilburg geheel onverbindend verklaard.

Deze beslissing is als volgt onderbouwd: “De heffingsambtenaar heeft niet inzichtelijk en controleerbaar gemaakt dat de raming van de kosten is gebaseerd op gegevens die zijn terug te voeren op (gegevens van) de gemeentebegroting. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of er posten zijn die niet dienden ter dekking van kosten waarvoor de leges mochten worden geheven, en zo ja, welke posten dat waren en in welke mate de opbrengstlimiet daardoor is overschreden.”

Met deze uitspraak wordt bevestigd dat er eisen worden gesteld aan de betwisting (door de gemeente, van het standpunt dat de kostenlimiet overschreden is). De gemeente-ambtenaar zal bepaalde inlichtingen moeten verstrekken.

Een vervolgprocedure tegen deze concrete uitspraak bij de Hoge Raad behoort theoretisch tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de onherroepelijke uitkomst kunnen partijen die tijdig opgekomen zijn tegen de beschikking hun geld terug krijgen.

NEPROM-advies
De NEPROM adviseert leden bij gemeenten door te vragen op onderbouwingen en - indien kansrijk - rechtsmiddelen in te stellen tegen de legesbeschikking.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/leges.gif

Tags