Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 april 2023
Lente-akkoord 2.0 lanceert CO2-baromter voor woningbouw
De CO2-barometer berekent jaarlijks hoe de nieuw gebouwde voorraad scoort op het gebied van CO2-uitstoot. Uit een eerste meting over 2021 blijkt dat de gemiddelde woning grofweg 300 tot 400 kg CO2eq/m2 BVO uitstoot, afhankelijk van het type woning.

De partners van het Lente-akkoord 2.0, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN, WoningBouwersNL en NEPROM i.s.m. BZK,  hebben een CO2-barometer gelanceerd. Lees hieronder het persbericht. 

In opdracht van het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen stelde W/E adviseurs afgelopen maanden
de CO2-barometer voor de woningbouw op. Dit meetinstrument berekent jaarlijks hoe de nieuw gebouwde voorraad scoort op het gebied van CO2-uitstoot. Er is een eerste meting verricht over 2021. Hieruit blijkt dat de gemiddelde woning grofweg 300 tot 400 kg CO2eq/m2 BVO uitstoot, afhankelijk van het type woning.

Marktpartijen, publieke opdrachtgevers en beleidsmakers zijn op dit moment allemaal op hun eigen manier bezig om zicht te krijgen op de uitstoot op project- portfolio- en bedrijfsniveau. Iedereen voelt de noodzaak om grip te krijgen op uitstoot, in afwachting van strengere beleidsregels, CO2-heffingen en vanuit intrinsieke motivatie om de bouw te verduurzamen. Om in deze ontwikkeling onderbouwde keuzes te kunnen maken, vindt het Lente Akkoord jaarlijks inzicht in de actuele CO2 uitstoot van nieuwbouwwoningen cruciaal. Alleen door nieuwbouw te monitoren kun je zien of er een neerwaartse trend te zien is. Ook kan je de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen beoogde streefgetallen. Zo berekende de DGBC dat om de opwarming van de aarde beperkt te houden, de uitstoot maximaal circa 200kg CO2eq/m2 BVO mag zijn. Als we dit afzetten tegen de barometer-resultaten voor 2021, ligt er voor de gehele woningbouwsector nog een flinke opgave.

Grip krijgen op uitstoot
Met de barometer gaat het Lente-akkoord jaarlijks de gemiddelde CO2eqemissie door het toevoegen van nieuwbouwwoningen aan de bestaande voorraad meten. Daarbij worden het energiegebruik én het materiaalgebruik in de productie- en constructiefase van woningnieuwbouw meegenomen ('Embodied Carbon'). Doel is zichtbaar te maken hoe duurzaamheidsambities in de bouw zich verhouden tot de CO2-reductie die noodzakelijk is om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. En hoe ontwikkelingen in de sector en beleidsmaatregelen zich vertalen in CO2-reductie door de woningbouw.

Impact van duurzaamheidsmaatregelen
In een volgende fase gaat de CO2-barometer de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen de resultaten die koploperprojecten behalen. Hiermee wil het Lente-akkoord inzichtelijk maken wat de impact is van specifieke ambitieuze duurzaamheidsmaatregelen. Als we weten welk effect bepaalde keuzes hebben op de uitstoot, kan daar scherper op gestuurd worden. Zo kunnen ook in gemiddelde woningbouwprojecten onderbouwde keuzes maken om sneller tot CO2-reductie te komen. 

Nieuwe inzichten, nieuwe cijfers
De eerste metingen met de CO2-barometer wijzen uit dat de rekenmethode nog aangepast kan worden om een scherper beeld te krijgen van de gemiddelde CO2-emissie. Daarnaast is de barometer zo vormgegeven, dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe cijfers (denk aan de wegingsfactor van warmtepompen). Doordat de methodiek van de barometer gebruikmaakt van bestaande berekeningen (BENG, MPG), is tussentijdse bijstelling van de rekenmethode mogelijk, waardoor altijd een actueel beeld kan worden verkregen.

Over het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen
Het Lente-akkoord is in 2008 gestart om nieuwbouwwoningen energiezuinig te maken. In 2022 heeft het programma haar focus verlegd naar Circulair Industrieel Bouwen. De vijf brancheverenigingen NEPROM, Bouwend Nederland, WoningBouwersNL, IVBN en Aedes werken samen met BZK aan de uitdagingen die bij deze transitie komen kijken. Ze doen dat vanuit de praktijk, door samen met koplopers te kijken waar de knelpunten zitten. Deze knelpunten worden vervolgens in kleine werkgroepen opgepakt en opgelost. Het uiteindelijke doel is om duurzaam en circulaire woningbouw voor de hele sector haalbaar en betaalbaar te maken.

Meer informatie
Voor inlichtingen over de CO2-barometer, of verzoeken om de barometer voor specifieke projecten te gebruiken, kun je contact opnemen met Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord 2.0 via s.woertman@neprom.nl

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/baro%20o%20meter.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/baro%20o%20meter.jpg

Tags