Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
8 februari 2023
Lente-akkoord 2.0 over Het Nieuwe Normaal en MPG
Het Lente-akkoord 2.0, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is, plaatst regelmatig interessante verslagen over circulair bouwen. Lees hier twee samenvattingen over Het Nieuwe Normaal en de MPG.

De NEPROM, Aedes, Bouwend Nederland, IVBN en WoningBouwersNL werken samen in het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen. Ze doen dat in nauwe samenwerking met BZK. Het doel van dit kennisprogramma is de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw te vergroten.

Op de website van het Lente-akkoord 2.0 worden regelmatig interessante nieuwsberichten gepubliceerd op het gebied van circulair bouwen. Zo werd er recent geschreven over Het Nieuwe Normaal (HNN), een initiatief van BZK en Cirkelstad, die onderzoekt hoe aspecten rond circulair bouwen uniform worden berekend. Ook vind je er verslagen vanuit de MPG-themagroep, waaronder over De Milieuprestatie Gebouwen (MGP); een belangrijke methode om de duurzaamheid van materiaalgebruik in een gebouw te meten. Onderstaand vind je een samenvatting van deze verslagen.

Nog flink rekenen aan Het Nieuwe Normaal
Het Nieuwe Normaal (HNN), geïnitieerd door BZK en Cirkelstad, onderzoekt hoe aspecten rond circulair bouwen uniform kunnen worden berekend en - in een later stadium - uitgevraagd. Dat gebeurt aan de hand van 10 "indicatoren", zoals Milieu-impact, Materiaalgebruik, Hergebruikpotentie en Toxiciteit. HNN is van groot belang voor bouwpartijen omdat het als proeftuin dient voor toekomstige wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van HNN aansluit bij marktontwikkelingen volgt het Lente-akkoord de ontwikkelingen met een themagroep. Deze groep bestaat uit een aantal betrokken koplopers, die meedenken en bijdragen aan onderzoek. Aan de hand van concrete woningbouwprojecten levert de themagroep projectevaluaties en andere berekeningen aan die inzicht geven in de aansluiting van HNN op de bouwpraktijk.

Tijdens de derde bijeenkomst van de themagroep op 26 januari 2023, is besproken hoe projecten van koplopers kunnen bijdragen aan inzicht in de impact van Het Nieuwe Normaal. Er zijn verschillende acties geformuleerd. De eerste actie is, dat vanuit de themagroep projecten worden aangeleverd die niet tot de koplopers behoren. Door juist deze "standaard" projecten door te rekenen op de indicatoren van Het Nieuwe Normaal, wil de themagroep zien waar de gemiddelde nieuwbouwwoning staat op het vlak van HNN. Doel is, om te kijken welke afstanden moeten worden overbrugd om tot beoogde prestatie-eisen van Het Nieuwe Normaal te komen en wat haalbaar is voor de markt.

Lees hier het volledige verslag van de derde bijeenkomst van de themagroep.

V
erder sleutelen aan de MPG
De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke methodiek om de duurzaamheid van materiaalgebruik in een gebouw te meten. Er is ruimte voor verbetering en aanscherping, en daar wordt door verschillende partijen hard aan gewerkt. Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen heeft een themagroep opgericht om dat traject te ondersteunen met gedegen onderzoeken, doorrekeningen en een realistisch geluid vanuit de praktijk. Het doel is een MPG-berekening die daadwerkelijk bijdraagt aan circulaire, CO2-neutrale woningbouw in 2030. De themagroep bestaat uit een vijftal koplopers op het gebied van circulair bouwen die zijn aangesloten bij het Lente-akkoord.

De themagroep ziet dat er op dit moment een enorme inhaalslag plaatsvindt om de MPG-meetmethode te verbeteren. Waar mogelijk draagt de themagroep haar steentje bij, maar de eerste prioriteit is, om haalbare en schaalbare strategieën om tot een lage MPG-score te komen met de markt te delen. Zodat niet alleen de koplopers, maar de hele bouwsector zo snel mogelijk een MPG van 0,5 of lager kan realiseren. Dit traject wordt ondersteund door W/E Adviseurs, die op dit vlak al het nodige onderzoek hebben verricht. De uitkomst van dit traject is een laagdrempelige, begrijpelijke handreiking met praktische oplossingen die in alle projecten kunnen worden toegepast. De publicatie van de handreiking staat gepland voor april 2023.

Lees hier meer over de actuele stand van zaken rond de MPG, en de inspanningen van de MPG themagroep.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Princenhof.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Princenhof.jpg

Tags