Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Knops%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Knops%20website.png
Nieuws
22 maart 2020
Lente-akkoord: gebreken in MPG-methodiek
Per 1 januari 2021 wordt de Milieuprestatie gebouwen (MPG) voor woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. En vervolgens wordt er in stappen verder aangescherpt naar 0,5 in 2030. Afgelopen vrijdag hebben de Lente-akkoord partners gereageerd op de internetconsulatie over de MPG.

​Per 1 januari 2021 wordt de Milieuprestatie gebouwen (MPG) voor woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. En vervolgens wordt er in stappen verder aangescherpt naar 0,5 in 2030. Op vrijdag 20 maart hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB gereageerd op de internetconsulatie over de MPG.

De Lente-akkoord partners schrijven aan minister Knops dat ze zich kunnen vinden in de aanscherping van de MPG van 1,0 naar 0,8. Maar voordat er een verdere aanscherping wordt doorgevoerd naar 0,5, zien de partners graag dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid en de kosten. Dit heeft ook te maken met wat aanbiedende partijen kunnen leveren en hoe snel innovatie gaat. Ook dient de MPG op een aantal punten ingrijpend verbeterd te worden. Dit heeft ook te maken met wat aanbiedende partijen kunnen leveren.​​

Gebreken in de MPG-methodiek
“Wij zijn van mening dat de MPG-methodiek nog een aantal tekortkomingen heeft die in de komende periode verholpen dienen te worden voordat verdere aanscherping plaats kan vinden. De MPG in de huidige vorm leidt onvoldoende tot het daadwerkelijk terugbrengen van de milieubelasting van materialen en frustreert vooral het bouwproces,” aldus de Lente-akkoord partners.
De belangrijkste gebreken op een rijtje:
- De Nationale Milieu Database is nog steeds onvoldoende gevuld, groot zorgpunt zijn de installaties en zonnepanelen;
- Biobased oplossingen worden onvoldoende gewaardeerd;
- De MPG is niet geschikt voor beoordeling van circulariteit;
- Geen onderscheid tussen milieubelasting van materialen en milieuwinst door circulariteit;
- De MPG leidt in huidige vorm tot suboptimale ontwerpen. 

Vervolg
“Het is van groot belang dat bovenstaande knelpunten voortvarend worden aangepakt”, schrijven de Lente-akkoord-partners. “Dit vergt een andere systeemaanpak van het vullen van de NMD, het berekenen van de MPG en voor het waarderen van circulariteit. Daarnaast verzoeken we de minister te bevorderen dat de bouwsector de beschikking krijgt over een set van indicatoren om circulair bouwen te bevorderen. Tenslotte pleiten we voor het zorgvuldig monitoren van de toepassing van de MPG-methodiek in de ontwerp- en bouwpraktijk.”