Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwplaats.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwplaats.jpg
Nieuws
16 september 2020
Lessen uit de 1e tranche Woningbouwimpuls
De eerste tranche van de Woningbouwimpuls is toegekend. Mede op aandringen van de NEPROM is betrokkenheid van de markt een pre.

​In de aanloop naar de tweede tranche organiseert het programma Stedelijke Transformatie een online bijeenkomst waarin de rol van de markt uitgebreid aan bod komt.

In de 1e tranche van de Woningbouwimpuls heeft de minister van BZK een totale bijdrage toegekend van ruim € 290 miljoen aan 27 projecten. De Woningbouwimpuls draagt bij aan de (versnelde) realisatie van ruim 51.000 woningen, waarvan circa 65% betaalbaar.

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister een toelichting op het proces en het vervolg. De meegestuurde factsheet laat de diversiteit zien van de projecten die een bijdrage ontvangen. En uit de bijgevoegde kaart blijkt dat de projecten verspreid liggen van het Westland tot Enschede en van Hoorn tot Eindhoven. De minister is voornemens het tweede aanvraagtijdvak op 26 oktober open te stellen. In februari besluit ze over deze tweede tranche van de aanvragen.

Betrokkenheid van de markt
De NEPROM heeft zich hard gemaakt voor de Woningbouwimpuls. Hierbij hebben wij aandacht gevraagd voor de rol van marktpartijen, zowel bij de selectie van projecten waarvoor gemeenten een aanvraag indienen, als bij het doen van de aanvraag zelf.

Bijzondere aandacht ging hierbij naar de positie van private grondexploitaties. Van het ministerie begrepen wij dat de markt op een of andere manier is betrokken bij een aanzienlijk deel van de aanvragen. Daar zijn wij content mee. Ook zijn bijdragen toegekend aan projecten waar de gemeente faciliterend grondbeleid voert. Hierbij gaat het om projecten waar een publiek tekort ontstaat doordat de gemeente niet alle kosten voor openbare voorzieningen op de particuliere eigenaren kan verhalen.

Actieve betrokkenheid van marktpartijen kan leiden tot een betere financiële onderbouwing van de aanvraag en tot meer zekerheid over een voortvarende uitvoering. Beide zijn van belang om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Kansen vergroten op succesvolle aanvraag
In de online ledenbijeenkomst op 23 september geeft Kerwin Doelwijt van het ministerie van BZK een toelichting op de resultaten van de 1e tranche. De NEPROM-vertegenwoordigers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Daarnaast organiseert het programma Stedelijke Transformatie in samenspraak met de NEPROM op 29 september een online themasessie over de Woningbouwimpuls, ter voorbereiding op de tweede tranche. Hierin komt uitgebreid aan bod hoe de gemeente op een goede manier de markt kan betrekken bij de selectie voor een aanvraag en welke rol de markt kan spelen bij de aanvraag zelf. NEPROM-leden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.