Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 december 2023
Let op: ingebruiknamebesluit onder Wkb
De Jonge reageert op een voorgenomen aanpassing van het Bbl voor het ingebruiknamebesluit. NEPROM is blij met deze nuance die meer zekerheid biedt aan gebouweigenaren die niet in het bezit zijn van een verklaring van de kwaliteitswaarborger.

​In een brief van 18 december ​gaat demissionair minister De Jonge in op een voorgenomen wijziging van het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) in verband met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).  

Deze belangrijke wijziging betreft de situatie waarin een bouwactiviteit is afgerond, maar waar sprake is en blijft van strijdigheid met de bouwtechnische voorschriften. In dat geval ontbreekt een verklaring van de kwaliteitsborger. Er wordt straks in het Bbl geregeld of en hoe initiatiefnemers dan een gedoogverklaring (of anders gezegd een ingebruiknamebesluit) moeten krijgen. ​

Zonder de vereiste verklaring van de kwaliteitsborger kan geen (volwaardige) gereedmelding gedaan worden en kan het pand niet in gebruik genomen worden. Is herstel volgens de initiatiefnemer niet mogelijk of disproportioneel, dan kan hij (gemotiveerd) verzoeken om gebruik toch toe te staan via een ingebruiknamebesluit. Het is vervolgens aan het bevoegd gezag om hierover een besluit te nemen. De wijze waarop deze afweging kan worden gemaakt, is door de VNG in de ‘Handreiking Toezicht en Handhaving Wkb’ beschreven.  

NEPROM vindt het goed dat deze nuance aangebracht wordt. Anders zijn de gevolgen van het ontbreken van de verklaring van de kwaliteitsborger mogelijk te groot. NEPROM is vooral benieuwd naar de toepassing in de praktijk. Gaat het werken? 

Wil je meer weten over dit onderwerp?  
Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/aa.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/aa.jpg

Tags