Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 oktober 2015
Levendig Lagerhuisdebat
Een levendig Lagerhuisdebat, voorgezeten door Heleen Aarts, vormde het sluitstuk van de NEPROM-ledenbijeenkomst van 14 oktober. Aan de hand van stellingen werd De Nieuwe Opgave verkend.

Een levendig Lagerhuisdebat, voorgezeten door Heleen Aarts, vormde het sluitstuk van de NEPROM-ledenbijeenkomst van 14 oktober. Na twee sprekers 'van buiten' gaan de aanwezigen met elkaar in debat. Aan de hand van stellingen verkennen zij De Nieuwe Opgave.

Onder de vlag van De Nieuwe Opgave werkt de NEPROM de komende maanden met leden en anderen aan een toekomstvisie op wonen, werken, winkelen en ontspannen.

Debatleider Heleen Aarts (Amvest) legt voor de zekerheid de spelregels uit. Ook stelt ze de jury voor, bestaande uit Jan van Barneveld (De Alliantie) en Arno van der Voort (Provast). Zij krijgen de opdracht om na elke stelling een winnaar aan te wijzen op grond van overtuigingskracht, de kwaliteit van de argumenten en originaliteit.

Verkeerde uitgangspunten
Taco van Hoek verdedigt naar aanleiding van zijn presentatie de eerste stelling. “De ladder voor duurzame verstedelijking is mij een raadsel. Hij is gebaseerd op de verkeerde uitgangspunten. Dat de grootste voorstander van het instrument een vereniging van detaillisten is, zegt genoeg.” Team 2 vindt dat Nederland niet zonder de ladder kan. “Kijk naar de excessen! We hebben een instrument nodig dat dwingt om na te denken en afwegingen inzichtelijk te maken.” De geleide economie heeft anders ook weinig goeds gebracht volgens team 1. Het instrument is dodelijk voor creativiteit en ondernemerschap. De jury is van deze argumenten niet onder de indruk. “Zelf professionals zeggen dat een afwegingskader nodig is. De ladder mag dan tekortkomingen kennen, maar het is beter dan niets.” Team 2 wint.

Rijke Russen
Erik Gathier, vertegenwoordiger van NEPROM New Generation, is het niet eens met de tweede stelling: “De bestaande inwoners worden er de dupe van als we zwaar inzetten op verdere verdichting en bevolkingsgroei van Amsterdam, omdat dat ‘in the end’ de enige stad zou zijn die internationaal meetelt. Door verdichting verdwijnt groen, stijgen de prijzen en neemt de leefbaarheid af.” Het andere team vindt verdichten juist goed. Er is nog veel ruimte in Amsterdam waar mooie projecten gemaakt kunnen worden die kansen bieden voor de stad. Team 1 wint door in te spelen op de emotie: “Voor wie bouwen we nu eigenlijk, voor de gewone Nederlander of voor rijke Russen?”

Een wereld te winnen
De stelling van Gerard Tertoolen dat ontwikkelaars de klant niet goed genoeg kennen, wordt fel bestreden door team 1. Via co-creatie worden klanten al vroeg betrokken en door de enorme vlucht die ICT neemt, weten ontwikkelaars heel veel van hun klanten. Team 2 brengt daar tegenin dat dit nog altijd een rationele manier is om naar de consument te kijken en dat we het framen en echt verleiden van de klant nog niet goed in de vingers hebben. “Er is nog een wereld te winnen voor we de consument echt snappen,” aldus team 2. Al met al weet het team de jury niet voor zich te winnen.

Sugar City stedelijk gebied?
Er moet een absolute stop komen op het bouwen van winkels buiten bestaand stedelijke gebied, is een stelling die Anneke de Vries (Albert Heijn Real Estate & Construction) wel aanspreekt. “Retail is de ontmoeting tussen consument en product. Die ontmoeting vindt steeds meer plaats in stedelijk gebied, omdat de consument daar wil wonen. We hebben dus echt geen weidewinkels meer nodig.” Voor de leefbaarheid is het juist belangrijk dat er ook winkels zijn in minder dunbevolkte gebieden, betoogt team 2. “En incidenteel moeten ook grootschalige retailontwikkelingen buiten de stad mogelijk zijn, zoals Sugar City.” Dat roept de discussie op wat nu eigenlijk stedelijk gebied is en wat niet. De verdeelde jury geeft een punt aan team 1.

Werknemers entertainen
De laatste stelling is een lastige, omdat er meerdere elementen in zitten. Geen van beide teams denkt dat het is afgelopen met de flexibele werkplekken, zodra er weer schaarste aan talent ontstaat op de arbeidsmarkt. De verdeeldheid spitst zich toe op de vraag of het ruimtebeslag per werknemer in kantoren gaat toenemen of niet. Team 2 denkt dat kantoren veel efficiënter gebruikt gaan worden, doordat mensen meer thuis en in de auto gaan werken en doordat  vanwege de mobiliteitsproblemen mensen verspreid over het etmaal gaan werken. Team 1 is ervan overtuigd dat er per saldo een groei zal zijn, alleen niet op de werkplek zelf. “De medewerker wil geen bureau, maar een stedelijke functiemix. De werkplek wordt een ontmoetingsplek en de werknemer wil daar geëntertaind worden.” In spreiding van werktijden gelooft dit team niet. “Mensen zijn gewoontedieren, slechts 6% vertrekt na 9 uur.” De jury prijst team 1 voor overtuigingskracht en originaliteit.

Het debat gaat verder
Heleen Aarts rondt de middag af. “Er is nog genoeg stof voor discussie, maar ik denk dat het tijd is voor de borrel.” Ze bedankt de aanwezigen voor hun actieve deelname aan het debat en de jury voor hun oordeel. Tijdens de borrel zetten de aanwezigen de levendige discussies voort.

Lees ook:
Nederland is nog niet af (presentatie Taco van Hoek)
Mobiliteit is niet rationeel (presentatie Gerard Tertoolen)

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/Lagerhuis.jpg

Tags