Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
17 december 2014
Lobby succes: erfpacht met omzetbelasting
De mogelijkheden om bouwterreinen die in erfpacht uitgegeven worden, te leveren in de sfeer van de overdrachtsbelasting, worden sterk beperkt per 1 januari 2015.

Begin december liet de NEPROM weten dat staatssecretaris Wiebes per 1 januari 2015 de mogelijkheden om bouwterreinen die in erfpacht uitgegeven worden, te leveren in de sfeer van de overdrachtsbelasting, sterk gaat beperken.

De waarderingsgrondslag van 17 keer de jaarlijkse canon komt dan namelijk te vervallen. De waarde in het economisch verkeer van de zaak waarop het recht betrekking heeft, wordt bepalend. Dit betekent dat de relevante gevallen voortaan in de sfeer van de omzetbelasting getrokken worden. Omdat dit een aanzienlijke stijging van de belastingdruk inhoudt, worden projecten navenant duurder.

De NEPROM heeft hierover bij staatssecretaris Wiebes aan de bel getrokken. We hebben niet alleen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging, maar ook tegen de wijze waarop het ministerie de wijziging heeft voorbereid. Er werd slechts op vertrouwelijke basis informatie gewisseld met gemeenten, terwijl ook marktpartijen en consumenten ernstig gedupeerd kunnen raken door deze regeling. De NEPROM heeft het ministerie hierop aangesproken en men heeft excuses aangeboden en is inhoudelijk met ons in gesprek gegaan.

Voor de Staatssecretaris staan vanuit fiscaaltechnisch oogpunt een eenduidig beleid voor bouwterreinen en (om budgettaire redenen) uitvoering van zijn beleid voorop. Daarom is de minister niet bereid gebleken om de wijziging uit te stellen, zoals wij verzocht hadden. Wel heeft het Ministerie in nauw overleg met ons een overgangsregeling opgesteld, die de schade op korte termijn in elk geval beperkt. Dat waarderen wij.

In dit persbericht van het Ministerie kun je (op blz. 27) meer informatie vinden over de regeling en het overgangsrecht. Op 29 december 2014 wordt de regeling, inclusief overgangsrecht, in het Staatsblad gepubliceerd. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/grondprijzen.jpg

Tags