Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/blob-eindhoven.jpg, Retail Eindhoven
Nieuws
8 juli 2015
Lof voor detailhandelsnota Eindhoven
De gemeente Eindhoven maakt duidelijke keuzes in haar concept detailhandelsnota. Een voorbeeld voor andere gemeenten.

“Wie kiest wordt gekozen”, dat is de titel van de concept detailhandelsnota van de gemeente Eindhoven. Kiezen is dan ook precies wat de gemeente doet in deze nota. Wat ons betreft kan deze nota een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

De gemeente heeft een positieve insteek, waarbij zij vooral focust op de kansen die er zijn om in een veranderend winkellandschap de consument zo goed mogelijk van dienst te (blijven) zijn. Met dit doel maakt de gemeente duidelijke keuzes om bepaalde gebieden te versterken en andere af te bouwen. Het centrum en de (gewenste) verzorgingsstructuur daar buiten, prevaleren boven nieuwe perifere activiteiten. De gemeente erkent dat dynamiek in de hoofdstructuur noodzakelijk blijft om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de consument. Vernieuwing in de sector moet dus de ruimte krijgen, maar wel op die locaties die duurzaam de verzorgingsstructuur versterken.

Op verzoek van de gemeente Eindhoven hebben wij – in het kader van de inspraak – op de concept detailhandelsnota gereageerd. In onze reactie hebben we onze waardering voor de nota uitgesproken. Wel hebben we de gemeente aangespoord om zich ambitieuzer te tonen waar het de leegstand betreft en om een goede monitoring en evaluatie aan het beleid te koppelen.

Download de concept-detailhandelsnota Eindhoven of lees de achtergronden bij de herijking van het detailhandelsbeleid.