Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 juli 2011
Luchtkwaliteit steekt dreigende kop weer op
De afgelopen periode doken weer berichten op waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit weer onder druk zou staan.
De afgelopen periode doken weer berichten op waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit weer onder druk zou staan. Eventuele overschrijding van Europese normen kan belangrijke consequenties hebben voor de bouwpraktijk.

In het ergste geval vinden bouwprojecten geen doorgang of wordt de voortgang door bezwaarschriftprocedures opgeschort. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet zich in om de Europese normen voor 2015 te halen en wil waar nodig bijsturen. De staatssecretaris heeft 75 miljoen Euro uitgetrokken om de luchtkwaliteit in de vier grote steden te verbeteren. Eind 2011 start een subsidieprogramma voor motoren die stikstofarm zijn. Zijn uitgangspunt en dat van de NEPROM is “we moeten het gewoon halen”.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 3370335)
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/smog.jpg

Tags