Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ladder-restyled.jpg
Nieuws
26 september 2016
Maakt de nieuwe ladder ruimte voor het nationaal geluk?
Op 22 september organiseerden Stibbe en Bureau Stedelijke planning een seminar over de nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking. Het ontwerp van de nieuwe ladder lag tot medio september ter inspraak.

Op 22 september organiseerden Stibbe en Bureau Stedelijke planning een seminar over de nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking. Het ontwerp van de nieuwe ladder lag tot medio september ter inspraak. 

Pieter van der Heijde (Bureau Stedelijke planning) en Jan van Oosten (Stibbe) gingen in op de planologische respectievelijk juridische aspecten van de huidige en nieuwe ladder. De recente versie van hun zeer lezenswaardige handleiding werd uitgereikt. Jacqueline Vrolijk (ministerie I & M) ging in op de ontwerptekst en op de binnen gekomen reacties. David Evers lichtte toe hoe het PBL (op basis van grondig onderzoek) gemeenten met de ladder om ziet gaan.

Nicolette Zandvliet (NEPROM) ging tijdens haar presentatie in op de (mogelijke) voordelen van de nieuwe ladder. Binnenstedelijk wordt de ladder minder prominent. Het begrip ‘actuele regionale behoefte’ wordt aangepast. De nieuwe ladder gaat terug naar de basis; een motiveringsverplichting (vooral) voor het buitengebied. Tevens besteedde zij aandacht aan de uitdagingen waar we tijdens de transitie voor komen te staan. Veel hangt af van de nieuwe Omgevingswet. Hoe pakt de ladder daar uit? Hoe gaan provincies om met nieuwe en bestaande mogelijkheden om beleid te maken?  Hoe gaat de handreiking eruit zien? Wordt die niet te sturend? Gaan de onderzoekslasten echt omlaag? En is de ladder nog wel een ladder; zonder treden?

Daarnaast is interessant om te zien hoe de nieuwe ladder zich verhoudt tot de retailagenda (van het Ministerie van Economische Zaken) en de oefensessies aanpak leegstand (van het Ministerie van I & M). Nicolette Zandvliet besloot met de vraag of de nieuwe ladder ook helpt om in te gaan op door de NEPROM gesignaleerde structuur en trends die bepalend zijn voor de nieuwe opgave.

Lees ook de reactie van de NEPROM in het kader van de consultatie en bekijk de sheets vande NEPROM-presentatie

Tags