Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huizen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huizen.jpg
Nieuws
21 september 2022
Markt klem door toewijzing woningen
Een voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet zet de haalbaarheid van projecten, en daarmee ook het woningaanbod, verder onder druk.

Voor NEPROM-leden wordt het steeds moeilijker de vaak dwingend voorgeschreven programmering van hun projecten te realiseren. Daarmee komt het woningaanbod onder druk te staan en dreigen de prijzen verder omhoog te schieten. Een voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet werkt daarbij averechts. Waar gaat het om?

Een positieve noot is dat mede op verzoek van de NEPROM in het voorstel wordt verduidelijkt dat de huidige zelfbewoningplicht alleen voor bestaande bouw geldt.

En verder?
De gemeenteraad krijgt de nieuwe bevoegdheid om een huisvestingsvergunning verplicht te stellen voor het in gebruik geven of nemen van sociale koopwoningen. Dat gaat zowel om nieuwbouw als bestaande bouw, volgens het voorstel. De NHG-grens is bepalend voor wat sociale koop is. Hiermee is een bodem voor vraagprijzen gelegd die volgens de NEPROM tot prijsstijgingen zal leiden. Overige nadelen die kleven aan deze vorm van regulering, blijven in dit bericht onbesproken.

Verder mogen gemeenten voortaan bij maximaal 50% van een in de Huisvestingsverordening aangewezen categorie woningen voorrang geven aan woningzoekenden met economische, maatschappelijke of lokale binding aan de woningmarktregio bij het verlenen van huisvestingsvergunningen. De bestaande onderverdeling (maximaal 25% lokale binding) komt hiermee te vervallen. De huidige grens (50% maximaal) blijft bestaan.

Daarnaast kan de gemeenteraad in de huisvestingsverordening bepalen dat er bij maatschappelijke en economische binding voorrang kan worden gegeven aan woningzoekenden die een vitaal beroep uitoefenen in de gemeente.

Vervolg 
In een brief van 11 januari heeft de NEPROM na overleg met de leden kritisch gereageerd op het ambtelijk voorstel waarop destijds input geleverd kon worden. De argumenten van de Raad van State in haar advies waren eigenlijk dezelfde. Er is daarbij aandacht besteed aan het eigendomsrecht, het recht op vrije vestiging en het prijsopdrijvend effect van de regeling. De NEPROM zet de lobby in die lijn voort en houdt je op de hoogte. Tags