Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 januari 2019
Masterclass Conceptontwikkeling geslaagd, met nieuwe afsluiting
Terugblik op de 14e ronde van de NEPROM Masterclass Conceptontwikkeling. Met deze keer als nieuw element een daadwerkelijke gebiedsopgave als casus.

De Masterclass Conceptontwikkeling van de NEPROM is dit jaar al weer aan de 15e editie toe. De belangstelling is groot voor deze leergang, waarbij de deelnemers een bijzondere mix van inhoud, projectbezoeken en praktische tools krijgen voorgeschoteld. Nieuw is de afsluiting met een daadwerkelijke gebiedsopgave als casus, die deze eerste keer ging over het gebied rondom station Rotterdam Lombardijen. Een terugblik met deelnemers, organisatie en gebiedspartijen.

De Masterclass Conceptontwikkeling wordt met veel enthousiasme begeleid door Bas van Schelven en Paul Splinter. Paul geeft aan dat de formule succesvol is: 'Twee keer per jaar kunnen 25 deelnemers meedoen en de animo is groot. We maken steeds een mix van mensen van woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en gemeenten, dat werkt goed. Waar we in het verleden de Masterclass afsloten met een fictieve casus hebben we nu voor het eerst voor een daadwerkelijke gebiedsopgave gekozen. We kwamen daarover in gesprek met de afdeling stedenbouw van de gemeente Rotterdam: zouden zij ervoor voelen de denkkracht van de deelnemers in te zetten voor een gebiedsopgave waarin de gemeente potentie ziet maar waar nog niet veel op gestudeerd is?' Dat aanbod werd omarmd, met als gevolg dat tijdens de laatste dag van de masterclass de deelnemers gedurende een dag werden losgelaten in het naoorlogse woongebied rondom station Lombardijen. Naast de gemeente reikten ook de woningcorporaties Havensteder en Woonbron – beide met woningbezit in het gebied – input aan. Aan het einde van de middag presenteerden de deelnemers hun analyse en visie, ondersteund met moderne middelen zoals straatfilmpjes met bewoners. Een echte pressurecooker dus. 


Ideeën en energie

Ontwikkelaar Jasper van Groenestein (AM, regio Noordwest) kijkt met enthousiasme terug op zijn deelname aan de Masterclass. 'Het is een cadeautje. Leerzaam, inspirerend en het biedt nieuwe perspectieven. De steden die we hebben bezocht waren boeiend; het geeft ideeën en energie voor mijn eigen projecten. De technieken die we kregen aangereikt konden tijdens de afsluiting direct worden gebruikt. De formule hiervan stimuleerde de creativiteit. Frank en vrij het gebied bekijken, zonder dat je direct wordt gehinderd door allerlei randvoorwaarden.'

Annelies Colenbrander, vastgoedontwikkelaar bij Mitros, kan dit onderschrijven: 'Het is een opleiding die anders is dan andere. Normaal moet je toehoren wanneer de inhoud over je wordt uitgestort, bij deze masterclass ga je er actief op uit en dat nodigt uit om creatief en actief mee te doen. En om bijvoorbeeld ook je eigen aannames ter discussie te stellen. Je hebt geen tijd om in je dagelijkse modus te raken. Vastgoedontwikkeling gaat over meer dan alleen "stenen stapelen" en de Masterclass maakt duidelijk wat dat "meer" dan is. Wat voeg je toe, ook in niet-fysiek opzicht. In de afsluitende casus kwam dat allemaal bij elkaar. Je past dan toe wat je gezien en geleerd hebt: erachter komen wat er echt speelt in een gebied, ook door dat te vragen aan de mensen zelf. Die aanpak, het echt achterhalen wat er leeft en wat dan een toevoeging is, ga ik zeker vaker toepassen in mijn eigen werk.'

Dat laatste merkt tendermanager Martin Kraaij (Blauwhoed) nu al: 'Ik kan bijvoorbeeld nu nog beter sparren met onze conceptontwikkelaars wanneer we een tender aan het voorbereiden zijn. Ik ben niet bang om zelf even een stuk papier te pakken om een idee te schetsen; een van de tools die we tijdens de Masterclass geleerd hebben. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Met de andere deelnemers leg je letterlijk en figuurlijk een reis af. Je ontwikkelt je daarbij individueel én als groep. Het kon soms zelfs confronterend zijn, zoals tijdens een opdracht waarbij we moesten "unfolden", oftewel jezelf ontvouwen en echt openstellen. Conceptontwikkeling leer je niet uit een boekje en de mix van allerlei methoden maakt de Masterclass uniek.'

Kansen in beeld
Tom Hoekveld, manager Onderhoud & Projectmanagement bij Havensteder, kijkt eveneens tevreden terug op de afsluiting van de Masterclass: 'Het idee om dit stedelijk knooppunt te bekijken kwam bij de gemeente vandaan. Voor ons, ook al hebben we veel woningen in het gebied, staat Lombardijen niet bij de urgente projecten die de komende tijd moeten worden aangepakt. Havensteder moet keuzes daarin maken. Maar tegelijkertijd moet je je dan afvragen: laten we dan geen kansen voor verbetering lopen? Deze Masterclass bood ons de geweldige mogelijkheid om de deskundigheid van een grote groep professionals een dag lang te mogen inzetten. Dat is uniek; het verruimt onze blik. Het was ook zeer leerzaam om te horen hoe de gemeente en collegacorporatie Woonbron tegen Lombardijen aankijken, in de bredere stedelijke context van Rotterdam. De uitkomsten nemen we zeker mee en kunnen bijdragen aan onze verdere gedachtenontwikkeling voor dit gebied.'

Die conclusie trekt ook Jeroen Bleijs, stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam: 'Er is enorm veel werk verricht in één dag, voor wat toch een complex gebied is. In een goede sfeer met zeer gedreven mensen. Dat heeft scherpe analyses en bruikbare informatie opgeleverd, die voor ons ook weer als spiegel kan dienen. Wat vinden de mensen in het gebied ervan en inderdaad ook: hoe kijken de corporaties aan tegen opgaves in het gebied en welke ideeën hebben zij? Daar kunnen we zeker op voortborduren, nu we als gemeente onder meer nadenken over een ruimtelijke visie voor Lombardijen. De input uit de Masterclass komt daar goed bij van pas.'

Aanmelden voor de volgende editie? Hier vind je meer informatie over de Masterclass Conceptontwikkeling.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/opleidingen/mcco14286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/opleidingen/mcco14286.jpg

Tags