Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 mei 2024
Meer ruimte voor woningbouw in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland streeft naar 191.000 nieuwe woningen tot 2030 en wil gemeenten meer ruimte bieden voor bouw buiten stedelijke gebieden. De provincie past hiervoor enkele regels aan die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied.

De provincie Noord-Holland zet zich in voor de realisatie van 191.000 nieuwe woningen tot 2030. Naast bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, wil de provincie gemeenten meer mogelijkheden bieden om aan de randen van bestaande bebouwing te bouwen. Dit komt tegemoet aan de wens van veel gemeenten en NEPROM.

De provincie wil hiervoor enkele regels aanpassen die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied. Hiertoe zal de Omgevingsverordening Ruimte, wonen en landschap op een aantal punten moeten worden aangepast.

De belangrijkste aanpassingen:

  • Afschaffen van het verbod op kleinschalige woningbouw in de MRA. Hierdoor verdwijnt het huidige onderscheid tussen Noord-Holland Noord en de MRA.
  • In landelijke gebieden die vallen onder het Beschermd Landschap (nu nog Bijzonder Provinciaal Landschap) wordt meer mogelijk voor woningbouw dan nu het geval is. Het aantal woningen dat hier gebouwd mag worden wordt verhoogd van 11 naar 25.
  • Als is aangetoond dat bouwen in Beschermd Landschap daarvoor de beste optie is, kan dit onder voorwaarden mogelijk worden gemaakt.

Deze aanpassingen zullen worden meegenomen in de komende wijzigingsronde van de Omgevingsverordening Noord-Holland. Vanaf eind juni liggen de voorgenomen wijzigingen gedurende zes weken ter inzage.

NEPROM zal reageren op de huidige voorstellen en heeft eerder al gepleit voor goede samenwerking tussen provincie, gemeenten en andere stakeholders, het aanwijzen van locaties voor bouw, en vroegtijdige afstemming en uniformering van regelgeving en ambitieniveaus. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet%20almere.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet%20almere.jpg

Tags