Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 november 2023
Meer samenwerken met corporaties
Ontwikkelaars en corporaties werken regelmatig samen. NEPROM, Aedes en hun leden zijn ervan overtuigd dat dat nog veel meer moet gebeuren. In een recente bijeenkomst verkenden zij kansen en knelpunten in de samenwerking.

Samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars is cruciaal om de grote woningbouwopgave te realiseren. In de huidige omstandigheden wordt die urgentie alleen maar groter. Op verschillende plekken werken (grotere) corporaties en ontwikkelaars al heel goed samen. NEPROM en Aedes zijn in gesprek over het intensiveren van de samenwerking tussen de leden ven beide verenigingen.

Het enthousiasme onder de leden is groot om samenwerking op een hoger plan te brengen, op concrete locaties aan de slag te gaan en collega's die nog minder ver zijn handvatten te geven om ook de stap tot samenwerking te zetten. Dat bleek opnieuw tijdens het derde gesprek met een aantal leden van beide verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst verkenden ontwikkelaars en corporaties kansen en knelpunten in de samenwerking.

Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod, variërend van de mate van zeggenschap van corporaties bij 'turn key' aankopen tot het omgaan met verschillen in besluitvormingsprocessen in langjarige samenwerkingstrajecten. Natuurlijk kwam het onderwerp financiën op tafel. Maar de basis voor een goede samenwerking ligt – zo werd maar weer eens bevestigd – toch echt aan de zachte kant: begrijp je elkaars positie, spreek je elkaars taal, vertrouw je elkaar

De komende periode werken we een en ander verder uit. In het eerste kwartaal van 2024 willen we hiermee naar buiten treden.​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/corporaties.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/corporaties.jpg

Tags