Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/bijeenkomst%20opleidingen.jpg
Nieuws
10 mei 2017
Met smart wachten op nieuw Handboek PO
Er wordt intensief gewerkt aan een geheel vernieuwd Handboek Projectontwikkeling. Het boek komt tot stand in co-creatie met diverse partijen, waaronder ook onderwijsinstellingen.

Er wordt intensief gewerkt aan een geheel vernieuwd Handboek Projectontwikkeling. Het boek komt tot stand in co-creatie met medeschrijvers, tegenlezers en klankbordgroepen. Ook onderwijsinstellingen zijn betrokken. Zij wachten met smart op het nieuwe handboek.

Maar liefst tien vertegenwoordigers van uiteenlopende opleidingen schoven op 4 mei aan om mee te praten over het nieuwe Handboek Projectontwikkeling. Deelnemers aan het gesprek waren docenten van verschillende HBO opleidingen (Vastgoed & Makelaardij, Bouwkunde, Facility Management, Ruimtelijke Ontwikkeling en Built Environment) en vertegenwoordigers van postdoctoraal onderwijs, ASRE, MUAD en MCD. Niet alle opleidingen gebruiken het huidige handboek. Daarvoor is het teveel verouderd, vinden sommigen. Degenen die het wel gebruiken, zeggen: “Er is geen alternatief”.

Niet stukgelezen
De opleidingen wachten met smart op een actuele uitgave van het Handboek Projectontwikkeling. Ondanks het feit dat studenten van nu anders leren dan vroeger, is een goed leerboek nog steeds belangrijk. De docenten signaleren wel dat de studenten van nu minder dan vroeger het vermogen bezitten om lang uit een boek te studeren. Het huidige handboek wordt dan ook niet stukgelezen door studenten, zoals één van hen het formuleert. Het helpt studenten bijvoorbeeld als de kernwoorden in de kantlijn staan.

Goede navigeerbaarheid
Hoofdredacteuren Erna van Holland en Jos Sentel kunnen de opleiders op dit punt gerust stellen. De navigeerbaarheid van het boek is een heel belangrijk speerpunt. Moet je het huidige Handboek eigenlijk van voor naar achter lezen, de nieuwe editie zal ook geschikt zijn om kriskras door elkaar te lezen, al naar gelang de belangstelling van de lezer of zijn wens om snel iets te vinden. “Ook voor professionals die het boek gaan gebruiken, is het essentieel om makkelijk door het boek heen te kunnen navigeren en de delen die voor hem of haar interessant zijn zelfstandig te kunnen lezen,” benadrukt Erna van Holland. Dé ontwikkelaar bestaat immers niet meer. De vakgemeenschap is meer divers geworden.

De juiste vragen
Dat brengt ook een andere verandering in het boek met zich mee. Het richt zich niet meer eenzijdig op het proces, maar zet de (aankomend) professional veel meer centraal. Bijvoorbeeld door ook in te gaan op het samenstellen van een goed team. “Je moet niet de indruk wekken dat je projectontwikkelaar bent als je het boek hebt gelezen,” waarschuwt een van de docenten. “Na je opleiding heb je nog een heel leven om ‘iets’ in de projectontwikkeling te worden.” Dat is ook precies hoe de hoofdredacteuren het zien. Jos Sentel: “Het gaat erom dat mensen weten wat er allemaal speelt in het vak, zodat ze de juiste vragen kunnen stellen.”

Verdieping in online community
Naast het ‘wat’, dat centraal staat in het huidige handboek, hebben studenten hebben ook grote behoefte aan handvatten voor het ‘hoe’. En docenten zien graag meer over het ‘waarom’ in het nieuwe handboek. De hoofdredacteuren willen geen compleet boek maken. Dat kan ook niet. Het nieuwe handboek zal de inhoud van het vakgebied zo volledig mogelijk aanstippen zodat de lezer in ieder geval het besef krijgt van de relevantie van diverse thema’s en geprikkeld wordt om zelf verder te zoeken. De verdieping moet dus elders plaatsvinden. In het verlengde van het handboek komt er een online community en een online verdiepingsslag om dit te faciliteren. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, is nog niet uitgedacht. Iedereen komt graag nog een keer bij elkaar om hier verder over door te praten.