Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
31 oktober 2018
Middeldure huur? Geen marktverstoring!
​De Wet maatregelen middenhuur wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze wet wijzigt de Huisvestingswet en de Woningwet.

​De Wet maatregelen middenhuur wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze wet wijzigt de Huisvestingswet en de Woningwet. Met de voorgestelde wijziging van de Huisvestingswet 2014 wordt verduidelijkt dat ook middenhuurwoningen onder de woonruimteverdeling op basis van deze wet kunnen worden toegewezen. Het woord ‘goedkoop’ wordt vervangen door ‘schaars’.

De voorgestelde wijziging van de Woningwet heeft betrekking op het vereenvoudigen van de markttoets voor corporaties. De NEPROM heeft gereageerd op het voorstel; dit in vervolg op eerdere input die de NEPROM gaf.

De NEPROM pleit uitdrukkelijk voor een evenwichtig en integraal woningmarktbeleid en een gelijk speelveld voor alle betrokken partners. Daarnaast hebben wij om een evaluatiebepaling gevraagd  om de vinger aan de pols te houden. Dit om de vrije markt te borgen en ongewenste maatschappelijke effecten te voorkomen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/middenhuur.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/middenhuur.jpg

Tags