Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 mei 2019
Minder bouwen!
Recentelijk schreef Cobouw over een initiatief van corporaties en ontwikkelende bouwers om tot een continue, omvangrijke bouwstroom te komen. Daardoor komen er meer kansen voor standaardisatie en industrialisering van de woningbouw.

Deze column van Jan Fokkema (Directeur NEPROM) verscheen op 2 mei in Cobouw.

Recentelijk schreef Cobouw over een initiatief van corporaties en ontwikkelende bouwers om tot een continue, omvangrijke bouwstroom te komen. Daardoor komen er meer kansen voor standaardisatie en industrialisering van de woningbouw. Dus minder bouwen en meer fabriceren. Minder improviseren en meer informatiseren. Met als doel: lagere kosten! Een nobel streven. Maar hoe kansrijk is dit?

Het hoogtepunt van de rationele woningbouw lag in de jaren zestig. Op industriële wijze werden hele wijken uit de grond gestampt. Gebaseerd op de kraanbaan. Relatief goedkoop en snel gebouwd. Ze voorzagen op uitstekende wijze in de woonbehoefte van de naoorlogse generatie. Maar we breken ze sinds enige jaren in hoog tempo al weer af. Moeten we daar naar terug? Nee, zeker niet.

Meer kwaliteit tegen lagere prijs 
Doorgaan op de huidige weg gaat ook niet. We hebben gewoonweg te weinig en te duur bouwplaatspersoneel. Bovendien neemt de uitstroom de komende jaren toe door pensionering. De bouw moet gewoon productiever:, met minder arbeidsinzet naar een hoger kwaliteitsniveau tegen een lagere prijs. Zo simpel is het! We moeten daarom als sector moderne informatietechnologie beter gaan benutten. Meer standaardisatie en tegelijkertijd meer variatie, flexibiliteit en kwaliteit.

Een aantal bedrijven investeert in die toekomst en produceert deels al zo. Maar er moet nog veel gebeuren. Te vaak moeten toeleveranciers nog te lang wachten op het moment dat ze hun producten naar de bouwplaats kunnen brengen, omdat het project vertraagd is. En te vaak moeten ze ‘nee’ verkopen, vanwege te veel vraag in één keer. Te vaak wordt er op de bouwplaats nog geïmproviseerd en geknutseld. Breekt de een het werk van de voorganger weer half af.

Minder pieken en dalen
Essentieel is dat we de bouwstroom beter beheersen, minder pieken en dalen, zodat bouwondernemingen en de toeleverende industrie durven te investeren. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelaars en architecten enige autonomie opgeven en gebruik maken van beschikbare tools en bouwsystemen. Opdrachtgevers mogen industrialisatie niet aangrijpen om te bezuinigingen op kwaliteit. Ook gemeenten moeten meedoen, meedenken over de aanpak, geen ongebreidelde ambities en zich binden aan de uitkomsten. Geen dwarsliggende welstandscommissies, omdat het bouwsysteem hen niet aanstaat. Maar voor alles moeten we de nieuwe technologie zo zien te benutten dat we de klant beter bedienen, zodat die meer woongeluk krijgt tegen lagere kosten. Alleen dan zijn we succesvol.

Jan Fokkema,
Directeur NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/Jan%20Fokkema3-286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/Jan%20Fokkema3-286.jpg

Tags