Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 januari 2023
Minister De Jonge komt met beleidsagenda Circulair Bouwen
De minister komt in de aanloop naar de zomer met een beleidsagenda Circulair Bouwen. Lees hier de brief van de minister.

​Voor het zomerreces van 2023 moet duidelijk zijn hoe de plannen van de minister worden uitgewerkt in wet- en regelgeving.

De plannen van de minister concentreren zich op drie hoofdlijnen:

  1. Het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen;
  2. Het introduceren van normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen;
  3. Het stimuleren van bouwen met biobased grondstoffen.

In de plannen zet de minister nadrukkelijk in op samenwerking tussen partijen en programma's die zich nu al bezighouden met circulariteit in de gebouwde omgeving. Ook het ontwikkelen van een samenhangend kader voor energieprestatie staat op de agenda.
Standaardisatie en uniformering van technische bouwvoorschriften, wat onmisbaar is voor de nodige opschaling en versnelling van industrieel bouwen, zal centraal staan in de ontwikkeling van de plannen.

De volledige brief van de minister is te vinden op de website van de Tweede Kamer.       


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/circulair%20bouwen%20(2).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/circulair%20bouwen%20(2).jpg

Tags