Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 mei 2022
Minister De Jonge streeft naar uniforme bouwvoorschriften
De Jonge zal in overleg treden met de sector om de BENG- en MPG-eisen op nationaal niveau aan te scherpen zodat afzonderlijke gemeenten geen aanvullende eisen kunnen stellen.

In de kamerbrief (dd. 12 april) van minister Hugo de Jonge over het Bouwbesluit, benoemt hij uniforme bouwvoorschriften als middel om circulair en industrieel bouwen te bevorderen en daarmee ook de woningbouw te versnellen.

De minister schrijft daarom voornemens te zijn om bij invoering van de Omgevingswet gemeenten toch niet de bevoegdheid te geven aanvullende BENG- en MPG-eisen te stellen, wat eerder nog wel het plan was en waar de NEPROM zich ook tegen verzet heeft. Voorwaarde is wel dat de eisen m.b.t. BENG en MPG op nationaal niveau aangescherpt worden. Hij zal daarover in overleg treden met de sector. Binnen de NEPROM werken we aan een voorstel daartoe. Het is de bedoeling om dat vervolgens samen met de partners in het Lente-akkoord 2.0 verder uit te werken en de minister aan te bieden.

"In het Programma Woningbouw geef ik aan dat ik circulair en industrieel bouwen wil bevorderen, zowel om de woningbouw te versnellen als voor het verbeteren van de energie- en milieuprestatie van woningen. Van belang daarbij is dat de technische bouwvoorschriften voor woningen in heel Nederland zoveel mogelijk uniform zijn en op een zo'n hoog mogelijk ambitieniveau, zodat niet in afzonderlijke gemeenten technische aanpassingen noodzakelijk zijn van de bouwconcepten. Bij uniforme bouwvoorschriften kan een producent voor zijn industrieel vervaardigde woningconcept de maatvoering, productiewijzen en de toe te passen componenten, bouwdelen en materialen zoveel mogelijk standaardiseren."

Bekijk hier de volledige kamerbrief.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningnood%20website%202.png, /Nieuwsafbeeldingen/woningnood%20website%202.png

Tags