Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 november 2020
Minister Ollongren over lengte bezwaarprocedures
Bezwaarprocedures op oneigenlijke gronden verhinderen de versnelling van woningbouw.

We hebben veel reacties ontvangen op onze vraag naar de lengte van procedures, onze dank hiervoor! Met deze input kunnen wij weer verder. De aanleiding voor deze vraag was een recent artikel in het Algemeen Dagblad over hoge bedragen die projectontwikkelaars soms betalen om bezwaarmakers af te kopen die handelen uit financieel gewin. Daniel Koerhuis (VVD) en Julius Terpstra (CDA) hebben hierover vragen gesteld aan minister Ollongren, deze heeft zij inmiddels beantwoord.

Inhoud
In haar antwoord aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat zij het onwenselijk vindt dat er projectontwikkelaars zijn die zich ‘gedwongen voelen’ om hoge bedragen te betalen, enkel om niet vast te komen zitten in ellenlange procedures. Er zijn uiteraard ook gevallen denkbaar wanneer een vergoeding wél een gerechtvaardigde uitkomst van een schikking is. 

Daarnaast is het volgens Ollongren ook niet de bedoeling dat er op oneigenlijke gronden bezwaar gemaakt wordt. Dat komt de versnelling van woningbouw niet ten goede. Los daarvan is iedereen vrij in de keuze om rechtsmiddelen in te zetten en blijft het lastig om iemand zijn intenties te beoordelen. 

De minister ziet daardoor geen aanleiding om verder in gesprek te gaan met brancheorganisaties (zoals de NEPROM) over dit onderwerp. Ze beschikt niet over voldoende informatie met betrekking tot de lengte en effectiviteit van procedures.

Beoordeling
De minister heeft hiermee voor een genuanceerde beantwoording van de vragen gekozen. Bij NEPROM-leden leeft het onderwerp sterker. Het van toepassing verklaren van het relativiteitsvereiste in de bezwaarfase zou kunnen helpen intenties te doorgronden en de verkeerde eruit te filteren. 

We zijn daarnaast in overleg met een aantal juristen over de verdere invulling en mogelijke vervolgstappen. Als daarvoor een aanpassing van de wet nodig is, zal dat vanzelfsprekend meer tijd kosten dan wanneer het binnen het huidige stelsel ingepast kan worden. 

Vervolg
Op ambtelijk niveau gaan we in gesprek met het ministerie over dit onderwerp. Meer informatie via Nicolette of Jan.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer3.jpg

Tags