Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Mobiliteit%20website%20195.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Mobiliteit%20website%20195.png
Nieuws
19 mei 2020
Mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling
Om professionals op weg te helpen bij het integreren van duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit heeft het CROW een handreiking ontwikkeld samen met o.a. de NEPROM. Deze bevat voorbeelden van beleid, kaders en richtlijnen, aangevuld met interviews over de praktijk ter inspiratie.

​Het integreren van duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit vraagt een goede onderlinge samenwerking en begrip voor elkaars wereld en belangen. Een integrale aanpak vergt een andere manier van werken. Dat roept vragen en dilemma’s op. Aanleiding voor het CROW om een online Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling te ontwikkelen. Het CROW werkte hierbij samen met professionals uit het veld, waaronder overheden, ontwikkelaars, mobiliteitsdienstverleners, dataleveranciers, retailers en ook de NEPROM.

De handreiking biedt handvatten om je eigen weg te vinden in die dilemma’s en vragen. Allerlei soorten informatie helpen de gebruiker op weg om duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit meer integraal op te pakken. Voorbeelden van beleid, kaders en richtlijnen worden aangevuld met interviews over concrete gebiedsontwikkelingen ter inspiratie. Op termijn kunnen gebruikers ook hun inzichten en ervaringen met elkaar delen.

De eerste versie van de handreiking is nu beschikbaar, als onderdeel van de kennismodule ‘Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer’ van het CROW. Voor € 76,00 exclusief btw kun je een jaar lang gebruik maken van alle informatie in deze kennismodule, waaronder ook de Proceswijzer Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling waaraan de NEPROM eerder meewerkte.
Bekijk voor meer informatie de toelichting op de Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling.

Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling.jpg