Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 oktober 2013
Modernisering van het WWS
De Tweede Kamer vergadert morgen over het nieuwe woningwaarderingsstelsel, dat volgens de NEPROM tot minder investeringen in de gereguleerde huurmarkt kan leiden.
Minister Blok stuurde op 13 september j.l. een brief aan de Kamer over de modernisering van het woonwaarderingsstelsel. De Tweede Kamer vergadert morgen over het nieuwe WWS. De NEPROM reageert vandaag op het schrijven van de minister. 

De NEPROM is positief over de doelstelling en de hoofdlijn van het nieuwe WWS, als tussenstap naar marktconforme huren. In de uitvoering doet zich echter een aantal knelpunten voor die nieuwe investeringen in de (huur)markt in specifieke situaties eerder ontmoedigen dan bevorderen. Het lijkt erop dat bij het opstellen van het nieuwe WWS de aandacht meer is uitgegaan naar het voorkomen van schokken in de bestaande huurwoningenvoorraad, dan naar het belang van het stimuleren van nieuwe investeringen.

Lees de volledige brief van de NEPROM aan de Kamer (16-10-2013)

Lees de brief van Minister Blok aan de Kamer (13-09-2013)
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/stef-blok.jpg

Tags