Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 juni 2024
Mona Keijzer Minister van Wonen en Ruimtelijke Ordening
Mona Keijzer is voorgedragen als nieuwe minister van Wonen en Ruimtelijke Ordening. NEPROM is positief over haar kennis en kritische houding en kijkt uit naar samenwerking om de woningbouw te versnellen.

Afgelopen week werd bekend dat Mona Keijzer als nieuwe woonminister aan de slag gaat. Mona Keijzer is van oorsprong jurist en was in het verleden wethouder in Purmerend en Staatssecretaris van Economische zaken in het kabinet Rutte III.

In de Tweede Kamer voerde zij namens de Boer Burger Beweging (BBB) het woord over o.a. wonen en ruimtelijke ordening. In haar bijdrages gaf ze blijk van gedegen kennis van ons vakgebied en toonde ze begrip voor de standpunten die NEPROM inbracht rondom diverse dossiers. Zo was ze net als NEPROM kritisch op de voorgestelde regulering van het middensegment via de Wet betaalbare huur en maakt ze zich ook zorgen over de generieke eisen over betaalbare woningen, die via de Wet versterking regie volkshuisvesting zullen worden opgelegd aan gemeenten.

NEPROM heeft de afgelopen tijd goed samengewerkt met andere brancheorganisaties om gezamenlijk aandacht te vragen voor de noodzaak van een duidelijk en stabiel investeringsklimaat voor de woningmarkt. De komende jaren moet er veel veranderen om de bouw van 100.000 woningen op jaarbasis te bewerkstelligen. De middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld om woningbouw te stimuleren zijn een stap in de goede richting, maar er is veel meer nodig om daadwerkelijk tempo te maken. Zo moeten procedures korter, het fiscale regiem beter en bouwen makkelijker en sneller.

We gaan de komende tijd graag met de minister en haar ambtenaren in gesprek hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en wat daarvoor nodig is. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gezamenlijk gaat lukken.​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/woondeals.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/woondeals.jpg

Tags