Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 maart 2019
Monitor Nieuwe Woningen: aanbod en verkoop nieuwbouw koopwoningen neemt af
Hoewel het aantal opleveringen van nieuwbouwwoningen nog op peil bleef in 2018, is het aantal nieuwbouw koopwoningen dat in 2018 te koop stond en nieuw op de markt kwam afgenomen vergeleken met het jaar daarvoor.

Hoewel het aantal opleveringen van nieuwbouwwoningen op peil bleef in 2018, is het aantal nieuwbouw koopwoningen dat in 2018 te koop stond en nieuw op de markt kwam afgenomen vergeleken met het jaar daarvoor.

De Monitor Nieuwe Woningen registreert in 2018 ca. 8% minder verkochte nieuwbouwwoningen dan in 2017. Dit terwijl de vraag naar nieuwbouw koopwoningen vrijwel zeker niet kleiner is geworden.Er werden in 2018 relatief meer dure nieuwe koopwoningen aangeboden dan in 2017. In 2018 piekte de gemiddelde prijs van het nieuwe aanbod in het derde kwartaal, om vervolgens weer iets te zakken in het laatste kwartaal van 2018. Het aantal te koop staande eengezinswoningen nam af in 2018, terwijl het aantal te koop staande meergezinswoningen in 2018 toenam. Met name het aandeel dure meergezinswoningen in het nieuwbouwaanbod nam toe.

Verkooptijd
Opvallend is ook dat de verkooptijd van nieuwe meergezinswoningen in 2018 sterk is toegenomen, terwijl de verkooptijd van nieuwe eengezinswoningen stabiel bleef.
Een groter wordend deel van de vraag naar goedkope en middeldure nieuwbouw koopwoningen- blijft nu onbediend.

Het verdient aanbeveling de vraag naar nieuwe koopwoningen over de gehele breedte te bedienen door divers geprijsd aanbod op te markt te brengen. Door meer te bouwen op minder dure (buitenstedelijke) locaties kan beter worden voorzien in de bouw van voor alle doelgroepen betaalbare woningen.

NB: Beschikbare gegevens uit de Monitor Nieuwe Woningen lopen tot en met het vierde kwartaal van 2018. De Monitor Nieuwe Woningen registreert het feitelijk aantal woningen met een garantiecertificaat en heeft betrekking op 70 à 80% van de door beroepsmatige opdrachtgevers gerealiseerde nieuwe koopwoningen. In de loop van het voorjaar volgt er meer uitgebreide berichtgeving over de MNW.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/mnw2015.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/mnw2015.jpg

Tags