Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 februari 2019
MRA bijeenkomst met marktpartijen
Op maandag 11 februari vond in het WTC in Amsterdam een MRA bijeenkomst plaats met marktpartijen, waarin de voortgang van het actieprogramma woningproductie 2018-2025 en kansen voor samenwerking werden besproken.

Op maandag 11 februari vond in het WTC in Amsterdam een MRA bijeenkomst plaats met marktpartijen, waarin de voortgang van het actieprogramma woningproductie 2018-2025 en kansen voor samenwerking werden besproken.

Aan de hand van enkele presentaties werden de woningbouwopgaven en ruimtelijke uitdagingen in de MRA uiteengezet. Vanuit de MRA werden het polycentrische verstedelijkingsmodel en de 7 sleutelprojecten toegelicht. Thema’s als de voldoende grote totale beschikbare plancapaciteit in de MRA, de beperkte bouwcapaciteit en opgelopen bouwkosten kwamen aan bod.

De marktpartijen bespraken in de praktijk ervaren knelpunten en uitdagingen in de MRA. Met name de opeenstapeling van ambities waaraan invulling moet worden gegeven wordt als beknellend ervaren. Zo blijft er een groot gat tussen de totale beschikbare plancapaciteit op langere termijn, en op korte termijn realiseerbare en financieel haalbare woningprojecten.

Marktpartijen maken zich zorgen over het grote beleggingsvermogen dat nu beschikbaar is voor woningbouw in de MRA maar onbenut blijft. Dit vermogen zal naar elders verdwijnen als het nu niet lukt om ambities en plannen op elkaar af te stemmen. De mineur in het debat werd verder vergroot doordat juist de ambitie om zaken als duurzaamheid en betaalbaarheid van wonen goed te willen regelen, nu lijkt te leiden tot minder financieel haalbaar en realiseerbaar aanbod van woningen dan gewenst en mogelijk is.     

Daarna volgde een openhartig gesprek over kansen door samenwerking tussen de markt en de MRA, waarbij marktpartijen een aanpak voorstelden om samen te verkennen welke extra locaties op korte termijn tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, zodat beschikbare middelen benut kunnen worden voor het invullen van de opgave. Vanuit de MRA werd hier positief op gereageerd en afspraken hiervoor zijn in de maak.  

Voor vragen kunt u terecht bij Sander Voogt (Sr. Beleidsmedewerker Woningmarkt)

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/MRAplan.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/MRAplan.jpg

Tags