Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg
Nieuws
15 juni 2016
Nationaal Geluk
Jan Fokkema blogt over de publicatie van de NEPROM-visie 'Ruimte maken voor het Nationaal Geluk'.

Deze column van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 15 juni in Cobouw

Waartoe zijt gij op aard? Ik worstel – met dank aan mijn protestantse achtergrond - regelmatig met die vraag. Meestal gaat het dan over mijn werk. Voor mijn privésituatie is het doel van mijn bestaan kennelijk zo vanzelfsprekend dat ik daar niet (meer) wakker van lig. 

Waar toe ben je op aard? Natuurlijk om een boterham te verdienen, maar voor de meesten is dat niet genoeg. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk is het antwoord toch zoiets als: “om bij te dragen aan het geluk van anderen”. Dat is dan ook de titel van de nieuwe NEPROM-visie op de nieuwe opgave: “Ruimte maken voor het Nationaal Geluk”. Bij sommigen leidt die titel wellicht tot enig cynisme. “Als we voor ons geluk afhankelijk zijn van projectontwikkelaars, dan moet het wel heel erg met ons gesteld zijn.” Ook enkele NEPROM-bestuurders vonden de titel “te pretentieus”. Ten onrechte, want uiteindelijk is de bijdrage aan het Nationaal Geluk de enige legitimatie van de projectontwikkelaar, net als voor alle andere professionals in het ruimtelijk domein. Natuurlijk, het gaat ook om economische groei, om onze internationale concurrentiepositie, noem maar op. Maar dat zijn uiteindelijk niet meer dan middelen.

Een goed ingerichte leefomgeving draagt bij aan het geluk van mensen. We maken voortdurend gebruik van plekken, gebouwen, stedelijke ruimten. Al ons ruimtelijk handelen wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop die plekken, gebouwen en ruimten zijn gericht en door anderen gebruikt worden. En daarin zitten grote verschillen. De komende jaren gaat daarin veel veranderen. De demografische transitie, de energietransitie, grote veranderingen in mobiliteit, tal van technologische en maatschappelijke vernieuwingen beïnvloeden de ruimtelijke inrichting en daarmee de verdeling van geluk. Die enorme veranderingen kunnen we niet domweg over ons heen laten komen. We moeten proberen vat te krijgen op de nieuwe mogelijkheden, op hoe we die willen benutten en waar we met Nederland heen willen. NEPROM doet daarom een appél op overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden om samen te werken aan een inspirerend en breed gedeeld toekomstbeeld van Nederland, zodat we ruimte kunnen creëren voor het vergroten van ons nationaal geluk.

Jan Fokkema
Directeur NEPROM